Wednesday, 16 January 2013

စ်ာန္အဂၤါငါးပါးႏွင့္၄င္းတုိ႔၏ ရန္သူမ်ား

သမာဓိ ကာမစၦႏၵႆ ပဋိပေကၡာ၊ ပီတိ ဗ်ာပါဒႆ
၀ိတေကၠာ ထိနမိဒၶႆ၊ သုခံ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥႆ၊ 
၀ိစာေရာ ၀ိစိကိစၦာယ (ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာ၊ စာ ၁/၁၆၈)

-သမာဓိ (ကမၼ႒ာန္းအာရုံတစ္ခုတည္းေပၚ၌ စိတ္တည္ၾကည္ေနျခင္းသေဘာ) ၏ ရန္သူကား ကာမစၦႏၵနီ၀ရဏ(ကာမဂုဏ္တုိ႔၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ)တည္း။

-ပီတိ (ကမၼ႒ာန္းအာရုံကို ႏွစ္သက္ေနျခင္းသေဘာ)၏ ရန္သူကား ဗ်ာပါဒနီ၀ရဏ (အလုိမက်မႈ၊ အမ်က္ထားမႈ)တည္း။

-၀ိတက္ (စိတ္ကို ကမၼ႒ာန္းအာရုံေပၚသုိ႔တင္ေပးျခင္းသေဘာ)၏ ရန္သူကား ထိနမိဒၶနီ၀ရဏ (ငိုက္ျမည္းမႈ၊ ထုိင္းမႈိင္းမႈ) တည္း။

-သုခ (ကမၼ႒ာန္းအာရုံကို ခ်မ္းသာစြာ ခံစားေနျခင္းသေဘာ) ၏ ရန္သူကား ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ (ပ်ံ႔လြင့္မႈ၊ ေနာင္တရမႈ)တည္း။

-၀ိစာရ (ကမၼ႒ာန္းအာရုံကို ထပ္ကာတလဲလဲ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္းသေဘာ)၏ ရန္သူကား ၀ိစိကိစၦာ (မဆုံးျဖတ္ႏုိင္မႈ) တည္း။.

No comments: