Tuesday, 26 February 2013

ေစတနာသာ အဓိက

တစ္ခါေသာ္ ရေသ့ႏွစ္ပါး ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ စ်ာန္ၾကြရင္း ေျမြတစ္ေကာင္က ဖားတစ္ေကာင္ကို မ်ိဳေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ၾကေလ၏။ ပထမရေသ့က ဒုကၡာမုစၥႏၱဳ ဟု ရြတ္ဆုိၿပီး ဖားေလး ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ပါေစဟု ေစတနာျပဳ၏။ ဒုတိယရေသ့က သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာ ဟု ရြတ္ၿပီး သတၱ၀ါအားလုံး ကံတရားစီမံသည့္အတုိင္းဟု ေစတနာျပဳ၏။ ပထမရေသ့ စ်ာန္ပ်ံရာမွ ေအာက္သို႔ ျပဳတ္က်ေလ၏။ ေျမြ၏ အစာကို ဟန္႔ၿပီး ေျမြကို ဒုကၡျဖစ္ေစသလုိ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဒုတိယရေသ့ စ်ာန္ပ်ံၿမဲ ပ်ံေလ၏။ ဥေပကၡာျဗဟၼစုိရ္တရား ပြါးမ်ားေသာေၾကာင့္တည္း။

ထုိ႔ေနာက္ ေနာက္ထပ္ရေသ့ႏွစ္ပါး စ်ာန္ပ်ံရင္း ေရာက္လာၾကျပန္၏။ ေျမြက ဖားကုိ မ်ိဳေနသည္ကို ျမင္ၾကျပန္၏။ ပထမရဟန္းက ဒုကၡာမုစၥႏၱဳ ဟု ရြတ္ေသာ္ျငားလည္း စိတ္က သတၱ၀ါအားလုံး ကံတရားစီမံသည့္အတုိင္းျဖစ္ပါေစဟု ေစတနာျပဳ၏။ ဒုတိယရဟန္းက သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာဟု ရြတ္ေသာ္လည္း စိတ္ထဲက ဖားကေလး ဒုကၡမွ လြတ္ပါေစဟု ေစတနာ ျပဳ၏။ ဒုတိယရဟန္း စ်ာန္ေလ်ာက်၏။ ပထမရဟန္း စ်ာန္ပ်ံၿမဲပ်ံေလ၏။

ေစတနာသာ အဓိက ဟု ဆုိလုိ၏။

ၿဗိတိသွ်စာၾကည့္တုိက္ ၊ ပါရမီေတာ္နိႆယ ေပမူမွ ေကာက္ႏႈတ္ထားသည္။
.....

လူတစ္ေယာက္ ေနပူေတာထဲ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ရုပ္ပြါးေတာ္ေလး အမုိးအကာမရွိဘဲ ေနပူေနသည္ကို ျမင္၍ ေနပူသက္သာေစရန္ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ျဖင့္ ဖိနပ္ခၽြတ္ၿပီး ထီးလုပ္ပူေဇာ္ထားခဲ့၏။

ေနာက္တစ္ေယာက္လဲ ထုိေနရာသို႔ ေရာက္လာရာ ထုိ ဖိနပ္မုိးထားေသာ ရုပ္ပြါးေတာ္ေလးကို ျမင္ေလ၏။ ဖိနပ္ႏွင့္ရုပ္ပြါးေတာ္ မသင့္ေတာ္ပါဘူး ဆုိၿပီး ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ျဖင့္ ဖိနပ္အား ဖယ္ရွားထားခဲ့ေလ၏။ 

ဒုတိယလူ သက္တမ္းေစ့ေနၿပီး ေသသြားေသာအခါ တာ၀တိ ံသာ နတ္ျပည္တြင္ ျဖစ္ေလ၏။ ထုိမွ သက္တမ္းေစ့ၿပီး စုေတေလရာ လူ႔ျပည္တြင္ စၾကာ၀ေတးမင္းျဖစ္ေလ၏။

ပထမလူ သက္တမ္းေစ့ေနၿပီး ေသလြန္ေသာအခါ တုသိတာ နတ္ျပည္တြင္ ျဖစ္ေလ၏။ ထုိမွ သက္တမ္းေစ့ၿပီး စုေတလွ်င္ လူ႔ျပည္တြင္ စၾကာ၀ေတးမင္း ျဖစ္ေလ၏။ 
ပထမလူက ပုိသာလြန္၏။ (တုသိတာနတ္ျပည္သည္ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္ထက္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္၏။ အသက္တမ္းလဲ ပိုရွည္၏)။

ေစတနာသာ အဓိက ျဖစ္၏။

(ဤဒုတိယအေၾကာင္းအရာကုိ မည္သည့္ ေပစာထဲက ထုတ္ႏႈတ္ယူထားသည္ဟု မမွတ္ထားမိလုိက္သည္ကို ေနာင္တရမိ၏။ ေပစာ တစ္ခုခုထဲကေတာ့ ေသခ်ာ၏။ အထက္က ပထမအေၾကာင္းအရာအတုိင္း ပါရမီေတာ္နိႆယ ေပမူထဲကမ်ားလား မသိ)။ 
.

Monday, 25 February 2013

ေမာရသုတ္ နိႆယသစ္ (သေျပကန္မူ)

(၆၆)
ပူေရႏၲံ ေဗာဓိသမၻာေရ၊ နိဗၺတၱံ ေမာရေယာနိယံ။
ေယန သံဝိဟိတာရကၡံ၊ မဟာသတၱံ ဝေနစရာ။

(၆၇)
စိရႆံ ဝါယမႏၲာပိ၊ ေနဝ သကၡႎသု ဂဏွိတံု။
''ျဗဟၼမႏၲ''ႏၲိ အကၡာတံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

 
 ေဟ၊ အုိ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔။ ေဗာဓိသမၻာေရ၊ သဗၺညဳတဥာဏ္ ရရန္ေထာက္ကူ ပါရမီအေဆာက္အဦတုိ႔ကုိ။ ပူေရႏၱံ၊ ျဖည့္က်င့္ဆည္းပူးေတာ္မူေသာ။ ေမာရေယာနိယံ၊ ဥေဒါင္းမ်ိဳး၌။ နိဗၺတၱံ၊ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ။ ေယန ပရိေတၱန၊ အၾကင္ ေမာရသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ျဖင့္။ သံ၀ိဟိတာရကၡံ၊ ေကာင္းစြာျပဳစီရင္အပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္မႈရွိေသာ။ မဟာသတၱံ၊ ဘုရားအေလာင္း ေရႊဥေဒါင္းမင္းကုိ။ ၀ေနစရာ၊ ခုနစ္ဆက္ေသာ မုဆုိးတုိ႔သည္။ စိရႆံ၊ ႏွစ္ေပါင္းခုနစ္ရာ ရွည္ျမင့္ၾကာေအာင္။ ၀ါယမႏၱာပိ၊ ဖမ္းမိဖုိ႔ရာ ႀကိဳးစားၾကပါကုန္ေသာ္လည္း။ ဂဏွိတုံ၊ လက္ရဖမ္းယူျခင္းငွာ၊ ေန၀သကၡိ ံသု၊ မတတ္ႏုိင္ၾကကုန္သည္သာတည္း။ ျဗဟၼမႏၱႏၱိ၊ ျဗဟၼမႏၱန္ (ထူးျမတ္ေသာ မႏၱန္) ဟူ၍။ အကၡာတံ၊ ရွင္ေတာ္ဘုရား ခ်ီးက်ဴးျမြက္ၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ။ တံ ပရိတၱံ၊ ထုိ ေမာရသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကုိ။ (မယံ၊ ငါတုိ႔သည္။) ဘဏာမ၊ ရြတ္ၾကပါကုန္စုိ႔။

(၆၈)
ဥေဒတ'ယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊ ဟရိႆဝေဏၰာ ပထဝိပၸဘာေသာ။
တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆဝဏၰံ ပထဝိပၸဘာသံ၊
တယာ'ဇၨ ဂုတၱာ ဝိဟေရမု ဒိဝသံ။

စကၡဳမာ၊ ကမၻာသူ ကမၻာသားတုိ႔အား ေပးအပ္ေသာ မ်က္စိ ရွိေပထေသာ။ ဧကရာဇာ၊ အေရာင္မ်ားတြင္ ၿပိဳင္ယွဥ္ဖြယ္ကင္း တဦးတည္းေသာ မင္းျဖစ္ေပထေသာ။ ဟရိႆ၀ေဏၰာ၊ ေရႊအဆင္းႏွင့္ တူေသာ အဆင္းရွိေပထေသာ။ ပထ၀ိပၸဘာေသာ၊ ေျမျပင္၌ ျပန္႔အႏွံ႔ပင္ ထြန္းလင္းတတ္ေပထေသာ။ အယံ၊ ဤေနမင္းသည္။ ဥေဒတိ၊ တက္ထြန္းေပၚထြက္လာေပ၏။ တံ တသၼာ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္။ ဟရိႆ၀ဏၰံ၊ ေရႊအဆင္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းရိွေပထေသာ။ ပထ၀ိပၸဘာသံ၊ ေျမျပင္၌ ျပန္႔အႏွံ႔ပင္ ထြန္းလင္းတတ္ေပထေသာ။ တံ၊ (ထုိ)အရွင္ေနမင္းကုိ။ နမႆာမိ၊ ရွိခုိးပါ၏။ တယာ၊ (သင္) အရွင္ေနမင္းသည္။ အဇၨ၊ ယေန႔။ ဂုတၱာ၊ ေစာင့္ေရွာက္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍။ မယံ၊ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္။ ဒိ၀သံ၊ တေန႔တာပတ္လုံး။ ၀ိဟေရမု၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနၾကရပါကုန္အံ့။

(၆၉)

ေယ ျဗာဟၼဏာ ေဝဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊
ေတ ေမ နေမာ' ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။
နမတၳဳ ဗုဒၶါနံ' နမတၳဳ ေဗာဓိယာ။
နေမာ ဝိမုတၱာနံ, နေမာ ဝိမုတၱိယာ။
ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊ ေမာေရာ စရတိ ဧသနာ။

ေယ ျဗဟၼဏာ၊ ပယ္ရွားအပ္သည့္ မေကာင္းမႈရွိေသာ ၀ိသုဒၶိျဗဟၼဏ အၾကင္ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္တုိ႔သည္။ သဗၺဓေမၼ၊ အလုံးစုံေသာ တရားတုိ႔ကုိ။ ေ၀ဒဂူ၊ ဥာဏ္အျမင္အား ထင္ရွားျပဳတုံ သိေတာ္မူၾကကုန္၏။ ေတ ျဗဟၼဏာ၊ ထုိ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္တုိ႔သည္ ေမ၊ အကၽြႏု္ပ္၏။ နေမာ၊ ရွိခုိးျခင္းကုိ။ (ပဋိကၠမႏၱဳ၊ ခံယူေတာ္မူၾကပါကုန္။) ေတ၊ ထုိ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားတုိ႔သည္။ မံ စ၊ အကၽြႏု္ပ္ကုိလည္း။ ပါလယႏၱဳ၊ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူၾကပါကုန္။ ဗုဒၶါနံ၊ ဘုရားရွင္တုိ႔အား။ နေမာ၊ ရွိခုိးျခင္းသည္။ အတၳဳ၊ ျဖစ္ပါေစ။ ေဗာဓိယာ၊ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ မဂ္ဥာဏ္ဖုိလ္ဥာဏ္အား။ နေမာ၊ ရွိခုိးျခင္းသည္။ အတၳဳ၊ ျဖစ္ပါေစ။ ၀ိမုတၱာနံ၊ အရဟတၱဖုိလ္ ၀ိမုတၱိျဖင့္ ကိေလသာတုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူၾကေသာ ဗုဒၶအရွင္ျမတ္တုိ႔အား။ နေမာ၊ ရွိခုိးျခင္းသည္။ အတၳဳ၊ ျဖစ္ပါေစ။ ၀ိမုတၱိယာ၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္တို႔၏ ၀ိမုတၱိငါးပါးအား။ နေမာ၊ ရွိခုိးျခင္းသည္။ အတၳဳ၊ ျဖစ္ပါေစ။ (ဘိကၡေ၀၊ ရဟန္းတုိ႔။) ေသာ ေမာေရာ၊ ထုိ ဥေဒါင္းမင္းသည္။ ဣမံ ပရိတၱံ၊ ဤ ပရိတ္အရံအတားကို။ ကတြာ၊ ျပဳလုပ္၍။ ဧသနာ ဧသနာယ၊ အစာရွာျခင္းငွာ။ စရတိ၊ လွည့္လည္၏။

(၇၀)

အေပတ'ယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊
ဟရိႆဝေဏၰာ ပထဝိပၸဘာေသာ။
တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆဝဏၰံ ပထဝိပၸဘာသံ၊
တယာ'ဇၨ ဂုတၱာ ဝိဟေရမု ရတၱႎ။

စကၡဳမာ၊ ကမၻာသူ ကမၻာသားတုိ႔အား ေပးအပ္ေသာ မ်က္စိ ရွိေပထေသာ။ ဧကရာဇာ၊ အေရာင္မ်ားတြင္ ၿပိဳင္ယွဥ္ဖြယ္ကင္း တဦးတည္းေသာ မင္းျဖစ္ေပထေသာ။ ဟရိႆ၀ေဏၰာ၊ ေရႊအဆင္းႏွင့္ တူေသာ အဆင္းရွိေပထေသာ။ ပထ၀ိပၸဘာေသာ၊ ေျမျပင္၌ ျပန္႔အႏွံ႔ပင္ ထြန္းလင္းတတ္ေပထေသာ။ အယံ၊ ဤေနမင္းသည္။ အေပတိ၊ အတၱေတာင္စြယ္ ၀င္ေပ်ာက္ကြယ္၏။ တံ တသၼာ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္။ ဟရိႆ၀ဏၰံ၊ ေရႊအဆင္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းရိွေပထေသာ။ ပထ၀ိပၸဘာသံ၊ ေျမျပင္၌ ျပန္႔အႏွံ႔ပင္ ထြန္းလင္းတတ္ေပထေသာ။ တံ၊ (ထုိ)အရွင္ေနမင္းကုိ။ နမႆာမိ၊ ရွိခုိးပါ၏။ တယာ၊ (သင္) အရွင္ေနမင္းသည္။ အဇၨ၊ ယေန႔။ ဂုတၱာ၊ ေစာင့္ေရွာက္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍။ (မယံ၊ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္။) ရတၱိ ံ၊ တညတာပတ္လုံး။ ၀ိဟေရမု၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနၾကရပါကုန္အံ့။

(၇၁)

ေယ ျဗာဟၼဏာ ေဝဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊
ေတ ေမ နေမာ, ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။
နမတၳဳ ဗုဒၶါနံ, နမတၳဳ ေဗာဓိယာ၊
နေမာ ဝိမုတၱာနံ, နေမာ ဝိမုတၱိယာ။
ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊
ေမာေရာ ဝါသ' မကပၸယိ။

 ေယ ျဗဟၼဏာ၊ ပယ္ရွားအပ္သည့္ မေကာင္းမႈရွိေသာ ၀ိသုဒၶိျဗဟၼဏ အၾကင္ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္တုိ႔သည္။ သဗၺဓေမၼ၊ အလုံးစုံေသာ တရားတုိ႔ကုိ။ ေ၀ဒဂူ၊ ဥာဏ္အျမင္အား ထင္ရွားျပဳတုံ သိေတာ္မူၾကကုန္၏။ ေတ ျဗဟၼဏာ၊ ထုိ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္တုိ႔သည္ ေမ၊ အကၽြႏု္ပ္၏။ နေမာ၊ ရွိခုိးျခင္းကုိ။ (ပဋိကၠမႏၱဳ၊ ခံယူေတာ္မူၾကပါကုန္။) ေတ၊ ထုိ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားတုိ႔သည္။ မံ စ၊ အကၽြႏု္ပ္ကုိလည္း။ ပါလယႏၱဳ၊ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူၾကပါကုန္။ ဗုဒၶါနံ၊ ဘုရားရွင္တုိ႔အား။ နေမာ၊ ရွိခုိးျခင္းသည္။ အတၳဳ၊ ျဖစ္ပါေစ။ ေဗာဓိယာ၊ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ မဂ္ဥာဏ္ဖုိလ္ဥာဏ္အား။ နေမာ၊ ရွိခုိးျခင္းသည္။ အတၳဳ၊ ျဖစ္ပါေစ။ ၀ိမုတၱာနံ၊ အရဟတၱဖုိလ္ ၀ိမုတၱိျဖင့္ ကိေလသာတုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူၾကေသာ ဗုဒၶအရွင္ျမတ္တုိ႔အား။ နေမာ၊ ရွိခုိးျခင္းသည္။ အတၳဳ၊ ျဖစ္ပါေစ။ ၀ိမုတၱိယာ၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္တို႔၏ ၀ိမုတၱိငါးပါးအား။ နေမာ၊ ရွိခုိးျခင္းသည္။ အတၳဳ၊ ျဖစ္ပါေစ။ (ဘိကၡေ၀၊ ရဟန္းတုိ႔။) ေသာ ေမာေရာ၊ ထုိ ဥေဒါင္းမင္းသည္။ ဣမံ ပရိတၱံ၊ ဤ ပရိတ္အရံအတားကို။ ကတြာ၊ ျပဳလုပ္၍။ ၀ါသံ၊ အိပ္တန္းတက္ေလ ညအိပ္ေနျခင္းကုိ။ အကပၸယိ၊ ျပဳေလၿပီ။ ။

ေမာရသုတၱံ နိ႒ိတံ။
ေမာရသုတၱံ၊ ေမာရသုတ္သည္။ နိ႒ိတံ၊ ၿပီးၿပီ။ ။

.


Wednesday, 20 February 2013

သတ္ပုံ သတ္နည္းေလးေတြ

ဒီပုိ႔စ္ေလးက ဒကာေတာ္ဆရာဟန္ၾကည္ရဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္ဆုိရင္ မမွားပါဘူး။ သူရဲ့ ခ်စ္ေသာအညာ အပိုင္း ၅ မွာ ပါရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ့ကုိ စာေရးသူက ေကာန္မင့္တ္ေပးခဲ့လုိက္တယ္။ အဲဒီေကာန္မင့္တ္ကုိ ထပ္ဆင့္ ေျဖရွင္းေရးေပးခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေလးေၾကာင့္ အခုလုိ ေရးဖုိ႔ အေတြး ေပၚလာတာပါ။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ This post is dedicated to a Blogger, Mr. Han Kyi ဘဲေပါ့။ 

သူ႔ရဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ အမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏုိးမႈ၊ ပုထုဇဥ္ပီပီ အမွားမကင္းႏုိင္မႈေၾကာင့္ တခါတရံ ခၽြတ္ယြင္းမႈေလးေတြကို ေထာက္ျပေပးတဲ့သူရွိရင္ လုိလုိလားလား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လက္ခံတတ္မႈ၊ အမွန္တရားလုိလားသူတုိ႔အတြက္ သူ႔ရဲ့ အမွားျပင္ဆင္ေပးတတ္မႈ စတဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကုိ ျမင္ေတြ႔လုိက္ရတာဟာ သူ႔ရဲ့ ပုိ႔စ္မွာ စာေရးသူေပးလုိက္မိတဲ့ ေကာန္မန္႔တ္ေလးရဲ့ အက်ိဳးရလာဘ္ေတြဘဲေပါ့။

ေျပာမွာသာ ေျပာရတယ္။ အဲဒီ ေကာန္မန္႔တ္ ေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ သူ ႀကိဳက္ပါ့ ႀကိဳက္ပါ့မလား၊ ျပန္ဖ်က္ေပးလုိက္ရင္ ေကာင္းမလား ဆုိၿပီး စိတ္ထဲမွာ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ခဲ့မိေသးတယ္။ လူတုိင္းက တဘက္လူ အမွား ေထာက္ျပေပးတာကို ခံႏုိင္ရည္ရွိႏုိင္ဖုိ႔ ခက္ခဲၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ဒါကလဲ လူ႔သဘာ၀ လူ႔မာန တစ္ခုပါဘဲ။ ရရစ္နဲ႔ ေၾကာင္းေၾကာင္း၊ ယပင့္နဲ႔ ေက်ာင္းေက်ာင္း ဘယ္သူမွ အိမ္လုိ႔ မဖတ္ၾကပါဘူး လုိ႔ ဆိုတတ္ၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ့  အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တုန္႔ျပန္မႈက ေလးစားစရာပါ။

အဓိက လုိရင္း ေျပာရရင္ေတာ့ သူ႔ရဲ့ ပုိ႔စ္ထဲမွာ ၀ိသုဒၶာရုံ ရွင္က်င့္၀တ္ ဆုိတဲ့ သတ္ပုံတစ္ခု၊ ၾကက္သြန္ခြာလုိက္ ဆုိတဲ့ သတ္ပုံတစ္ခု။ အဲဒီ ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျမန္မာအကၡရာေတြကုိ ေရးခ် (-ါ သုိ႔မဟုတ္ -ာ) ေရးတဲ့အခါမွာ ၀ိုက္ခ် (-ာ) နဲ႔ ေရးရမဲ့ အကၡရာ၊ ေမာက္ခ် (-ါ) နဲ႔ ေရးရမဲ့ အကၡရာေတြကုိ စာေရးသူက ေကာန္မန္႔တ္ ေပးခဲ့မိပါတယ္။ ၀ိသုဒၶာရုံလုိ႔ မေရးသင့္ဘူး၊ ၀ိသုဒၶါရုံ လုိ႔ဘဲ ေရးသင့္တယ္၊ ၾကက္သြန္ခြာလုိက္လုိ႔ မေရးသင့္ဘူး၊ ၾကက္သြန္ခြါလုိက္ လုိ႔ဘဲ ေရးသင့္တယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာ ဗ်ည္း ၃၃ လုံးထဲမွာ ေမာက္ခ် (-ါ) နဲ႔ ေရးရမဲ့ ဗ်ည္းက (ခ၊ ဂ၊ င၊ ဒ၊ ပ၊ ၀) ဆုိၿပီး ဗ်ည္း ၆ လုံးရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ ဗ်ည္း ၂၇ လုံးကိုေတာ့ ၀ုိက္ခ် (-ာ) နဲ႔ဘဲ ေရးရမယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒီ ေမာက္ခ် ခ်ရမဲ့ ဗ်ည္း ၆ လုံးကို မွတ္ရလြယ္ကူေအာင္ (ခင္ ဂု ေငါ ေဒါ ပုံ ၀၊ ေျခာက္လုံး ေမာက္ခ် ခ်) ဆုိၿပီး ဆုိရုိးလကၤာရွိခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ (ဒါ ငါ့ပါ၀ါ၊ ခါဂါ မွတ္ထား) ဆုိၿပီးလဲ ဒီဘေလာ့ဂ္မွာ ဘေလာ့ဂါက သူ႔ဆရာရ့ဲ အာေဘာ္ကို ေရးထားတာ ေတြ႔လုိက္မိပါေသးတယ္။ ေကာင္းပါတယ္။ မွတ္မိေနဖုိ႔က အဓိက မဟုတ္လား။ ဒါေပမဲ့ (ခင္ ဂု ေငါ ေဒါ ပုံ ၀) ဆုိတဲ့ လကၤာေလးကိုဘဲ စာေရးသူ ပုိႏွစ္သက္မိပါတယ္။ ဗ်ည္းအကၡရာအစဥ္အတုိင္းေလးဆုိေတာ့ မွတ္ရတာ ပုိလြယ္ကူလုိ႔ပါ။

 ၀ိုက္ခ် (-ာ) အေၾကာင္းကိုေတာ့ မေဆြးေႏြးေတာ့ပါဘူး။ သိသာျမင္သာလြန္းလုိ႔ပါ။ ၿပီးေတာ့ ေမာက္ခ် (-ါ) မွာသာ ေရာေထြးတတ္တာ မဟုတ္လား။ ၀ုိက္ခ်နဲ႔ ေရးရမဲ့ ဗ်ည္းကုိ ေမာက္ခ်နဲ႔ ေရးထားရင္ စာလုံးေတြ ေရာေထြးမႈ မရွိပါဘူး။ ေမာက္ခ်နဲ႔ ေရးရမဲ့ ဗ်ည္းကို ၀ုိက္ခ်နဲ႔ ေရးရင္သာ ေရာေထြးရႈပ္ပြသြားႏုိင္တာပါ။ 

ဥပမာ။
၀ုိက္ခ် (-ာ)ကုိ ေမာက္ခ် (-ါ)ျဖင့္ ေရးျခင္း
ျပည္ေထာင္စု (ျပည္ေထါင္စု)
ဓာတ္ေတာ္ (ဓါတ္ေတာ္)
သားေကာင္းရတနာ (သားေကါင္းရတနာ)

ေမာက္ခ် (-ါ)ကုိ ၀ုိက္ခ် (-ာ)ျဖင့္ ေရးျခင္း
ခါေတာ္မီ (ခာေတာ္မီ)
ဂါထာမႏၱန္ (ဂာထာမႏၱန္)
ငါတုိ႔ဌာေန (ငာတုိ႔ဌာေန)
ဒါ တုိ႔ျပည္ (ဒာတုိ႔ျပည္)
ပါပီေလး (ပာပီေလး)
၀ါမ၀င္ခင္ (၀ာ မ၀င္ခင္)

ဒီဥပမာေတြထဲမွာ ၀ုိက္ခ်ဗ်ည္းကုိ ေမာက္ခ်(-ါ)နဲ႔ ေရးတဲ့အခါ ဖတ္လုိ႔ ေကာင္းေကာင္း ရႏုိင္ပါတယ္။ ရႈပ္ေထြးမသြားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေမာက္ခ်ဗ်ည္းကို ၀ုိက္ခ်(-ာ)နဲ႔ ေရးတဲ့အခါမွာေတာ့ ျပႆနာ တက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ......

ခါ = ခာ (ဆ) ဆလိမ္နဲ႔ မွားသြားႏုိင္ပါတယ္။
ဂါ = ဂာ (က) ကႀကီးနဲ႔ မွားသြားႏုိင္ပါတယ္။
ငါ = ငာ (တ) တ၀မ္းပူနဲ႔ မွားသြားႏုိင္ပါတယ္။
ဒါ = ဒာ (အ) အ နဲ႔ မွားသြားႏုိင္ပါတယ္။
ပါ = ပာ (ဟ) ဟ နဲ႔ မွားသြားႏုိင္ပါတယ္။
၀ါ = ၀ာ (တ) တ၀မ္းပူနဲ႔ မွားသြားႏုိင္ပါတယ္။

ဒကာေတာ္ ဆရာဟန္ၾကည္ရဲ့ ၀ိသုဒၶာရုံ၊ ၾကက္သြန္ခြာ ဆုိတဲ့ စာလုံးေတြကုိ စာေရးသူက ၀ိုက္ခ် (-ာ) အစား ေမာက္ခ်(-ါ)နဲ႔ ေရးသင့္တဲ့ အေၾကာင္းကုိ (ခင္ ဂု ေငါ ေဒါ ပုံ ၀) လကၤာေလးနဲ႔ ေကာန္မန္႔တ္ ေပးခဲ့လုိက္တယ္။  အဲဒီ ေကာန္မန္႔တ္ေလးကို သူျပန္လည္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့တာေလးက စိတ္၀င္စားစရာပါ။  ခ ဂ င ဒ ပ ၀ စာလုံးသက္သက္ဆုိရင္ ေမာက္ခ် (-)နဲ႔ ေရးရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒီ ခ ဂ င ဒ ပ ၀ စာလုံးေတြကို လုံးထပ္နဲ႔ ေရးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၀ုိက္ခ် (-ာ)နဲ႔ ေရးထုံးရွိပါတယ္တဲ့။ သိပ္ေကာင္းတဲ့  ရွင္းျပခ်က္ကေလးပါ။ အဲဒီ ရွင္းျပခ်က္ကေလးေၾကာင့္ စာေရးသူလဲ အဲဒီ သတ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သဲလြန္စေတြကို ဂူးလ္ဂဲထဲ လုိက္ေမႊျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေက်းဇူးပါ ဒကာေတာ္။ အမွန္မွာလဲ သူေျပာတဲ့အတုိင္း ျမန္မာသတ္ပုံက်မ္းမွာ ပါရွိပါတယ္။ ျမန္မာစာလုံးေပါင္း သတ္ပုံက်မ္း ဇယားကြက္ ဆယ္ေၾကာင္းေျမာက္က ပထမဆုံးစာလုံးမွာ ခြာ လုိ႔ ေရးထားပါတယ္။ ခေခြးနဲ႔ ၀ ကို လုံးဆင့္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခြာ ဆုိၿပီး ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီေတာ့ သူေရးခဲ့တဲ့ ၾကက္သြန္ခြာလုိက္ ဆုိတဲ့ စာလုံးဟာ ျမန္မာသတ္ပုံအရ မွန္ကန္ပါတယ္။ ၀ိသုဒၶာရုံဆုိတဲ့ စာလုံးလဲ ထုိနည္း၄င္းဘဲေပ့ါ။ အဲဒီေတာ့ ( ခြာလွန္၊ ဂြာတီမာလာ၊ ငြားငြားစြင့္စြင့္၊ ဒြာရဂုိဏ္း၊ ပြားမ်ား၊ ခပ္ခြာခြာ) အဲဒီအတုိင္းေရးရင္လဲ မွန္ကန္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ အဲဒီ ၀ုိက္ခ် ေမာက္ခ် အေၾကာင္းေလးကုိ စိတ္၀င္စားသြားၿပီး အင္တာနက္တခြင္ လုိက္ရွာမိခဲ့တယ္။  စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ပုိ႔စ္ေလးတစ္ခု ေတြ႔ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကလုိေစးထူးရဲ့ စာေကာင္းေပမြန္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနေသာ အရာမ်ား ဆုိတဲ့ ပုိ႔စ္ေလးပါ။ အဲဒီပုိ႔စ္ထဲမွာ ေမာက္ခ် (-ါ)နဲ႔ ေရးရမဲ့ ျမန္မာဗ်ည္းေတြကုိ ၀ုိက္ခ် (-)နဲ႔ ေရးထုံးရွိတဲ့ ဥပေဒသ ငါးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ယပင့္ (-်)၊ ရရစ္ (ၾ---)၊ ၀ဆြဲ (--ြ)၊ ဟထုိး (--ွ) ႏွင့္ ပါဌ္ဆင့္ စာလုံးေတြမွာ ေမာက္ခ်အစား ၀ုိက္ခ်ကို အသုံးျပဳရပါမယ္တဲ့။ ဥပမာ... ခ်ာ၊ ျဂာ၊ ခြာ၊ ငွာ၊ .......။ အသိဥာဏ္တုိးလုိက္ပါဘိ။ ဒီအတြက္လဲ ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆုိရုိးေလးကိုလဲ ခ်ျပသြားတယ္။ ပင့္ ရစ္ ဆြဲ ထုိး ဆင့္ တဲ့။  ဆုိရုိးေလးက အရမ္းသာသြားပါတယ္။ ရြတ္ဆုိုလုိ႔ ေကာင္းသလုိ မွတ္လုိ႔လဲ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီ ၀ိုက္ခ် ေမာက္ခ်နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကလုိေစးထူးရဲ့ ပို႔စ္ေလးက ေကာင္းမြန္သလုိ အဲဒီပုိ႔စ္ေအာက္မွာ ေကာန္မင့္န္တ္ေပးထားတဲ့ ဒကာမေလး ေမဓာ၀ီရဲ့ ေကာန္မင့္န္တ္ေလးကလဲ တမူထူးျခားစြာ မွတ္သားစရာေကာင္းပါတယ္။ ကလုိေစးထူးရဲ့ ပို႔စ္ကုိေရာ ေမဓာ၀ီရဲ့ ေကာန္မင့္န္တ္ကိုေရာ အခ်ိန္ရရင္ ဖတ္ၾကဖုိ႔ အႀကံျပဳပါတယ္။

ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဥပေဒသငါးမ်ိဳးထဲက ပထမဥပေဒသေလးမ်ိဳးကုိေတာ့ အၾကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပဥၥမျဖစ္တဲ့ ပါဌ္ဆင့္ေတြမွာ ေမာက္ခ်အစား ၀ုိက္ခ်ကို သုံးရမယ္ဆုိတဲ့ ဥပေဒသကိုေတာ့ နဲနဲ ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ ပါဠိပိဋကတ္ေတာ္ေတြထဲမွာ ပါဌ္ဆင့္ေတြေရးတဲ့အခါ ေမာက္ခ်အစား ၀ုိက္ခ်ေတြကို သုံးႏႈန္းထားတာ ေတြ႔ဖူးခဲ့သလုိလုိ ရွိေပမဲ့ ေသခ်ာ ျပန္ရွာၾကည့္လုိက္ေတာ့ ပိဋကတ္ေတာ္ေတြထဲမွာ မေတြ႔ရပါဘူး။ အားလုံး ေမာက္ခ်နဲ႔ခ်ည္း ေရးထားတာသာ ေတြ႔ရပါတယ္။ (ေတြ႔ဖူးျမင္ဖူးသူမ်ား ေထာက္ျပေပးၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္)။ ဒီေတာ့ ပါဌ္ဆင့္ေတြကို ေမာက္ခ်အစား ၀ိုက္ခ်ကို သုံးရမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒသက ေမွးမွိန္သြားသလုိမ်ိဳး ျဖစ္ေနေလရဲ့။

ဥပမာ..

ခ= အထေခြါႆ (အထေခြာႆ ဟု မေတြ႔) (အထေခါ+အႆ= ထုိအခါ၌ ဤသူအား)
ဂ= သမဂၢါ (သမဂၢာ ဟု မေတြ႔) (အညီအညြတ္)
င= ဂဂၤါ နဒီ(ဂဂၤာ နဒီ ဟု မေတြ႔) (ဂဂၤါျမစ္)
ဒ= သဒၶါယ (သဒၶာယ ဟု မေတြ႔) (သဒၶါတရားျဖင့္)
ပ= သိပၸါနိ (သိပၸာနိ ဟု မေတြ႔) (အတတ္ပညာတုိ႔သည္၊ တုိ႔ကုိ)
၀= ဒြါရ (ဒြာရ ဟု မေတြ႔) (တံခါးေပါက္)

ပထမကေတာ့..
ပုပၹာနိ (ပန္းတုိ႔သည္၊ တုိ႔ကုိ)
သိပၸာနိ (အတတ္ပညာတုိ႔သည္၊ တုိ႔ကုိ)
သဒၶာယ (သဒၶါတရားျဖင့္)...........

စတဲ့ ပါဠိစာလုံးေတြကို ေတြ႔ဖူးျမင္ဖူးသလုိ ထင္မွတ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း ပိဋကတ္ေတာ္ထဲ ေသခ်ာ လွန္ေလာရွာေဖြၾကည့္လုိက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ပုပၹါနိ၊ သိပၸါနိ၊ သဒၶါယ စတာေတြကုိဘဲ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဆုိေတာ့ကာ..
ပါဠိဘာသာက ဆင္းသက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားမည္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသာသာစကားကေန ဆင္းသက္လာသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာစာေ၀ါဟာရျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ စာလုံးတုိင္းကုိ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဥပေဒသငါးခု (ပင့္ ရစ္ ဆြဲ ထုိး ဆင့္) အတိုင္း လုိက္နာက်င့္သုံးၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒကာေတာ္ ဆရာဟန္ၾကည္ေရးထားတဲ့ ၀ိသုဒၶာရုံရွင္က်င့္၀တ္ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းဟာ မွန္ကန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပါဠိကဆင္းသက္လာတဲ့ ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရေပမုိ႔ ပါဠိဂတိအတုိင္းလုိက္ၿပီး ပါဠိက်င့္စဥ္အတုိင္း ထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၀ိသုဒၶါရုံရွင္က်င့္၀တ္ဆုိတာက ပုိ သင့္ေလ်ာ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ၀ိသုဒၶါရုံဆုိတာ ၀ိသုဒၶါရာမ (၀ိသုဒၶ+အာရာမ) ဆုိတဲ့ ပါဠိစကားလုံးက ဆင္းသက္လာတာပါ။ (၀ိသုဒၶ=စင္ၾကယ္ေသာ။ အာရာမ=ေနရာအရာမ္) ဆုိၿပီး အဓိပၸါယ္ထြက္ပါတယ္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာစာအဖြဲ႔ဦးစီးဌာနက ပဥၥမအႀကိမ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ကုိ လွန္ၾကည့္လုိက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ စာမ်က္ႏွာ ၈၀ မွာ (ခ အတြက္) ခြာတုိင္ ခြာနာလွ်ာနာ စသျဖင့္ ၀ိုက္ခ်နဲ႔ ေရးသားထားပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၈၆ မွာေတာ့ (ဂ အတြက္) ဂဂၤါျမစ္ ဆုိၿပီး ေမာက္ခ်နဲ႔ ေရးထားပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၉၇ မွာေတာ့ (င အတြက္) ငြားငြားစြင့္စြင့္ ဆုိၿပီး ၀ိုက္ခ်နဲ႔ ေရးထားပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၆ မွာေတာ့ (ဒ အတြက္) ဒြါဒရာ ဒြါရ စသျဖင့္ ေမာက္ခ်နဲ႔ ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီ (ဒ အတြက္ဘဲ) စာမ်က္ႏွာ ၅၁၇ မွာ သဒၵါနည္း... သဒၶါေၾကး စသျဖင့္ ေမာက္ခ်နဲ႔ဘဲ ေရးထားပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၉၃ မွာ (ပ အတြက္) ပြားစီး ပြားမ်ား စသျဖင့္ ၀ိုက္ခ်နဲ႔ ေရးထားပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၅၂၈ မွာ (၀ အတြက္) ဟ၀ွာ ဆုိၿပီး ၀ိုက္ခ်နဲ႔ ေရးထားေပမဲ့ စာမ်က္ႏွာ ၅၉၇ မွာေတာ့ အဲဒီ (၀) အတြက္ဘဲ အ၀ွါ ဆုိၿပီး ေမာက္ခ်နဲ႔ ေရးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ အားလုံးကုိ စုၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့... ခြာတုိင္၊ ဂဂၤါ၊ ငြားငြားစြင့္စြင့္၊ ဒြါဒရာ၊ သဒၵါ၊ သဒၶါ၊ ပြားစီး၊ ဟ၀ွာ၊ အ၀ွါ ဆုိၿပီး အေျဖထြက္လာပါတယ္။ အထက္၀ါက်က စကားကို ျပန္ယူေျပာရရင္ေတာ့ ျမန္မာစာသက္သက္အတြက္ဆုိရင္ လုံးထပ္ေတြမွာ ၀ုိက္ခ်နဲ႔ ေရးသင့္ၿပီး ပါဠိစာေပက ဆင္းသက္လာတဲ့ ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရႏွင့္  ပါဠိနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြဆုိရင္ေတာ့ စာလုံးထပ္သည္ျဖစ္ေစ မထပ္သည္ျဖစ္ေစ  ေမာက္ခ်နဲ႔ဘဲ ေရးသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟ၀ွာ ႏွင့္ အ၀ွါ ကေတာ့ ျမန္မာဘန္းစကားဆန္ဆန္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေပါ့။

 နဲနဲ ဗဟုသုတျဖစ္ ဆက္ပြားရရင္ေတာ့ ခ ဂ င ဒ ပ ၀ ဆုိတဲ့ ေမာက္ခ်နဲ႔ ေရးရမဲ့ စာလုံး ေျခာက္လုံးေတြထဲက ဂ ဒ ပ ဆုိတဲ့ သုံးလုံးကုိ အသံုးျပဳေတာ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒီ စာလုံးေတြဟာ တခါတရံ အေပၚေနရာ (အဂၣ၊ သဒၶါ၊ ပုပၹ) တခါတရံ အလယ္ေနရာ (ဂတ၊ ဒဟရ၊ ပရမ)၊ တခါတရံ ေအာက္ေနရာေတြ (အဂၢ၊ သဒၵါ၊ သပၸိ) မွာ ေနေလ့ရွိပါတယ္။ ခ ႏွင့္ ၀ ကေတာ့ အေပၚေနရာမ်ား ေနရုိးမရွိပါဘူး။ အလယ္ေနရာ (ခယ၊ ၀ယ)ႏွင့္ေအာက္ေနရာ (ဒုကၡ၊ ကြစိ)မွာသာ ေနပါတယ္။ င ဆုိတဲ့ စာလုံးကေတာ့ အေတာ္ေလး ထူးဆန္းတယ္ ေျပာရမယ္။ သူ႔ဖာသာ တစ္လုံးထဲ မရပ္တည္ႏုိင္ဘူးထင္ပါရဲ့။ င တစ္လုံးထဲ သတ္သတ္ ပါဠိစာေပထဲမွာ မေတြ႔ဖူးသလုိဘဲ။ ၿပီးေတာ့ သူမ်ားေတြရဲ့ ေအာက္မွာလဲ မေနဘူး။ အလယ္မွာလဲ မေနဘူး။ ဦးေခါင္းေပၚ တက္စီးေနတာခ်ည္းဘဲ။ (သဂၤဟ၊ သခၤါရ၊ သခၤတ စသျဖင့္ေပါ့)။ (စာေရးသူရဲ့ အယူအဆမွားရင္လဲ ေထာက္ျပေပးၾကဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္)။

ျမန္မာသတ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္ေျပာရရင္ေတာ့ အင္တာနက္ႀကီးေပၚေပါက္လာတာ ျမန္မာသတ္ပုံေတြ မွားယြင္းျခင္းရ့ဲ အေၾကာင္းတစ္ခုလုိ႔ ေျပာရင္ ရမယ္ထင္တယ္။ အင္တာနက္ထဲမွာ ျမန္မာသတ္ပုံေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား မွားယြင္းေနတာ ေတြ႔ရတယ္။  ျမန္မာဗ်ည္း အေတာ္မ်ားမ်ားကိုလဲ ေမာက္ခ်နဲ႔ေရာ ၀ိုက္ခ်နဲ႔ပါ ေရးထားတာ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာ...နည္းလမ္းေကာင္း (နည္းလမ္းေကါင္း) စသျဖင့္ေပါ့။  အထူးသျဖင့္ ပါဠိစာလုံးကုိ ယူသုံးတဲ့အခါမွာ မွားယြင္းတတ္ၾကတာပါ။ ၾကားဖူးနား၀နဲ႔ ရမ္းဖမ္းေရးလုိက္တာဆုိေတာ့ မွားၾကေရာေပါ့။ ပါဠိက ဆင္းသက္လာတဲ့ စာလုံးကို ေရးတဲ့အခါ နာမည္ႀကီးစာေရးဆရာႀကီးေတြေတာင္ မွားတတ္ၾကပါေသးတယ္။ အဆုိးဆုံးကေတာ့ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါ (faith) ကုိ သဒၵါ(grammar) ဆုိၿပီး ေရးတတ္ၾကတာဘဲ။ ေနာက္ ရွိေသးတယ္။ လူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား မွားတတ္ၾကတဲ့ စကားလုံး။ စလုံးနဲ႔ ဆလိမ္ပါ။ ဆလိမ္နဲ႔ ေရးရမဲ့ စာလုံးကို စာေရးဆရာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား စလုံးနဲ႔ ေရးတတ္ၾကတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္... သူ႔ဆီ သြားမယ္ (သူ႔စီ သြားမယ္) စသျဖင့္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရဟန္းရွင္လူ အမွတ္မထင္ မွားတတ္ၾကတဲ့ အမွားေလး တစ္ခုရွိေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေ၀ယ်ာ၀စၥ ဆုိတဲ့ ပါဠိစာလုံးကို ေ၀ယ်ာေ၀စၥဆုိၿပီး ေရးေလ့ရွိၾကတာပါဘဲ။

ဒီေတာ့ သတ္ပုံအမွားအမွန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေမြးဖြားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဘဲ အေျခခ်ေနထုိင္ၾကတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ကေတာ့ ျပႆနာမရွိႏုိင္ဘူး။ ျမန္မာဖတ္စာအုပ္ေတြ အမ်ာႀကီး ရႏုိင္ေသးတယ္။ သတ္ပုံအမွန္ေတြကုိလဲ လက္လွမ္းမီႏုိင္ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံျခားမွာေနထုိင္ၾကတဲ့ ျမန္မာကေလးေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ပထမကထဲက ျမန္မာစကားကို သိပ္မတတ္ၾကပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ မိဘေတြရဲ့ ဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာစကားသင္ၾကားတဲ့ အခါမွာလဲ အင္တာနက္က ျမန္မာစာေတြကို ဖတ္ေနၾကရတာဆုိေတာ့ သူတုိ႔ ပထမဆုံး ျမင္ဖူးတဲ့ ျမန္မာစာလုံးကိုဘဲ မွားမွားမွန္မွန္ အမွန္အေနနဲ႔ ယူဆၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ မိဘေတြက ျမန္မာသတ္ညႊန္းအတုိင္း ေသခ်ာမသင္ေပးရင္ေပါ့။

ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ အခုလုိ ေမာက္ခ်ေရးနည္း ၀ိုက္ခ်ေရးနည္းကုိ ပုိသိခြင့္ရေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ဒကာေတာ္ဆရာဟန္ၾကည္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ရတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ ၀ုိက္ခ် ေမာက္ခ် အေၾကာင္းေလး ျပန္လွန္ရွာေဖြရတာကိုလဲ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ေက်နပ္ေနမိပါတယ္။ စာေရးသူေတြအားလုံးလဲ ကိုယ္ေရးတဲ့ စာေတြအေနန႔ဲ အေၾကာင္းအရာကအစ သတ္ပုံအဆံုး အမွားေတြ႔လုိ႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ေထာက္ျပတည့္မတ္ေပးရင္ လုိခ်င္စြာ လက္ခံမႈ ျပဳႏုိင္ရင္ သိပ္ေကာင္းမွာဘဲလုိ႔လဲ ဆႏၵျဖစ္မိပါတယ္။ (စာေရးသူမွားရင္လဲ အခ်ိန္မေရြး ေထာက္ျပ ျပင္ဆင္ေပးေစလုိပါတယ္၊ စိတ္မဆုိးတဲ့အျပင္ ေက်းဇူးေတာင္ တင္ဦးမွာပါ)။ အားလုံး အမွားကင္းကြာတဲ့ ကမၻာမွာ အမွန္တရားေတြနဲ႔ ၾကည္ႏူးႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။
...............................................................................(အရွင္ဇနက၊ အဂၤါေမာင္။ ၂၀၊၀၂၊၂၀၁၃။ ၁၅း၄၀ နာရီ)

***Photo
From here by courtesy of Google search

.

Monday, 18 February 2013

ခႏၶသုတ္နိႆယသစ္ (သေျပကန္မူ)

(၅၈)
သဗၺာသီဝိသဇာတီနံ၊ ဒိဗၺမႏၲာဂဒံ ဝိယ။
ယံ နာေသတိ ဝိသံ ေဃာရံ၊ ေသသဥၥာပိ ပရိႆယံ။

(၅၉)
အာဏာေခတၱမိွ သဗၺတၳ၊ သဗၺဒါ သဗၺပါဏိနံ။
သဗၺေသာပိ နိဝါေရတိ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

ေဟ၊ အုိ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔။ ဒိဗၺမႏၱာဂဒံ၊ နတ္မႏၱန္ နတ္ေဆး၀ါးသည္။ သဗၺာသီ၀ိသဇာတီနံ၊ လ်င္ေသာ အဆိပ္ရွိေသာ ေျမြမ်ိဳးမွန္သမွ်တုိ႔၏။ ေဃာရံ၊ ျပင္းထန္လွစြာေသာ။ ၀ိသံ၊ အဆိပ္ကုိ။ နာေသတိ ၀ိယ၊ အရွင္းေပ်ာက္ေျပ ပ်က္စီးေစတတ္သကဲ့သုိ႔။ တထာ၊ ထုိ႔အတူ။ ယံ ပရိတၱံ၊ အၾကင္ခႏၶသုတ္ပရိတ္ေတာ္သည္။ သဗၺတၳ၊ အလုံးစုံေသာ။ အာဏာေခတၱမွိ၊ အာဏာေခတ္အတြင္း၌။ သဗၺပါဏိနံ၊ အလံုးစုံေသာ သတၱ၀ါတုိ႔၏။ ေဃာရံ၊ ျပင္းထန္လွစြာေသာ။ ၀ိသံ စ၊ အဆိပ္ကုိ၄င္း။ ေသသံ၊ အဆိပ္မွ ၾကြင္းေသာ။ ပရိႆယဥၥာပိ၊ ေဘးရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို၄င္း။ သဗၺဒါ၊ အခါခပ္သိမ္း။ သဗၺေသာပိ၊ အၾကြင္းမထင္ အကုန္ပင္။ နိ၀ါေရတိ၊ ျမစ္တားဖယ္ရွားႏုိင္ေပ၏။ တံ ပရိတၱံ၊ ထုိခႏၶသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကုိ။ မယံ၊ ငါတုိ႔သည္။ ဘဏာမ၊ ရြတ္ၾကကုန္စုိ႔။

(၆၀)

ဝိ႐ူပေကၡဟိ ေမ ေမတၱံ၊ ေမတၱံ ဧရာပေထဟိ ေမ။
ဆဗ်ာပုေတၱဟိ ေမ ေမတံၱ၊ ေမတံၱ ကဏွာေဂါတမေကဟိ စ။
  
၀ိရူပေကၡဟိ၊ ၀ိရူပကၡနဂါးမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္။ သဒၶိ ံ၊ အတူတကြ။ ေမ၊ ငါ၏။ ေမတၱံ၊ မိတ္ေဆြျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ေမတၱာသည္။ ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ ဧရာပေထဟိ၊ ဧရာပထနဂါးမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္။ သဒၶိ ံ၊ အတူတကြ။ ေမ၊ ငါ၏။ ေမတၱံ၊ မိတ္ေဆြျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ေမတၱာသည္။ ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ ဆဗ်ာပုေတၱဟိ၊ ဆဗ်ာပုတၱနဂါးမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္။ သဒၶိ ံ၊ အတူတကြ။ ေမ၊ ငါ၏။ ေမတၱံ၊ မိတ္ေဆြျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ေမတၱာသည္။ ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ ကဏွာေဂါတမေကဟိ စ၊ ကဏွာေဂါတမနဂါးမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္လည္း။ သဒၶိ ံ၊ အတူတကြ။ ေမ၊ ငါ၏။ ေမတၱံ၊ မိတ္ေဆြျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ေမတၱာသည္။ ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

(၆၁)
အပါဒေကဟိ ေမ ေမတံၱ၊ ေမတံၱ ဒိြပါဒေကဟိေမ။
စတုပၸေဒဟိ ေမ ေမတံၱ၊ ေမတံၱ ဗဟုပၸေဒဟိ ေမ။

အပါဒေကဟိ၊ အေျခမရွိေသာ သတၱ၀ါတုိ႔ႏွင့္။ ေမ၊ ငါ၏။ ေမတၱံ၊ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ခ်စ္ေမတၱာသည္။ ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ ဒြိပါဒေကဟိ၊ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱ၀ါတုိ႔ႏွင့္။ ေမ၊ ငါ၏။ ေမတၱံ၊ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ခ်စ္ေမတၱာသည္။ ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ စတုပၸေဒဟိ၊ အေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱ၀ါတုိ႔ႏွင့္။ ေမ၊ ငါ၏။ ေမတၱံ၊ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ခ်စ္ေမတၱာသည္။ ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ ဗဟုပၸေဒဟိ၊ မ်ားေသာ အေျခရွိေသာ သတၱ၀ါတုိ႔ႏွင့္။
ေမ၊ ငါ၏။ ေမတၱံ၊ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ခ်စ္ေမတၱာသည္။ ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

(၆၂)

မာ မံ အပါဒေကာ ဟႎသိ၊ မာ မံ ဟႎသိ ဒိြပါဒေကာ။
မာ မံ စတုပၸေဒါ ဟႎသိ၊ မာ မံ ဟႎသိ ဗဟုပၸေဒါ။

အပါဒေကာ၊ အေျခမရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ိဳးသည္။  မံ၊ ငါ့ကုိ။ မာဟိ ံသိ၊ မညွင္းဆဲပါေစလင့္။ ဒြိပါဒေကာ၊ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ိဳးသည္။ မံ၊ ငါ့ကုိ။ မာဟိ ံသိ၊ မညွင္းဆဲပါေစလင့္။ စတုပၸေဒါ၊ အေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ိဳးသည္။ မံ၊ ငါ့ကုိ။ မာဟိ ံသိ၊ မညွင္းဆဲပါေစလင့္။ ဗဟုပၸေဒါ၊ မ်ားေသာ အေျခရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ိဳးသည္။ မံ၊ ငါ့ကုိ။ မာဟိ ံသိ၊ မညွင္းဆဲပါေစလင့္။

(၆၃)

သေဗၺ သတၱာ သေဗၺပါဏာ၊ သေဗၺ ဘူတာ စ ေကဝလာ။
သေဗၺ ဘျဒာနိ ပႆႏၲဳ၊ မာ ကဥိၥ ပါပ'မာဂမာ။

သေဗၺ၊ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ သတၱာ၊ ငါးခႏၶာ၀ယ္ တြယ္တာတတ္စြာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ သေဗၺ၊ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ ပါဏာ၊ အသက္ရွဴတတ္ေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ ေက၀လာ၊ အၾကြင္းမရွိကုန္ေသာ။ သေဗၺ၊ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ ဘူတာ၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ သေဗၺ၊ သတၱ၀ါအကုန္ အလုံးစုံတုိ႔သည္။ ဘျဒာနိ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဣ႒ာရုံတုိ႔ကုိ။ ပႆႏၱဳ၊ ေတြ႔ႀကဳံၾကရပါေစကုန္သတည္း။ ကဥၥိ၊ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သို႔ေသာ္မွ်။ ပါပံ၊ ဆင္းရဲဒုကၡသည္။ မာ အဂမာ၊ မက်မလာ မေရာက္ပါေစလင့္။

(၆၄)

အပၸမာေဏာ ဗုေဒၶါ၊ အပၸမာေဏာ ဓေမၼာ။
အပၸမာေဏာ သံေဃာ၊ ပမာဏဝႏၲာနိ သရီသပါနိ။
အဟိ ဝိစၧိကာ သတပဒီ၊ ဥဏၰနာဘီ သရဗူ မူသိကာ။

ဗုေဒၶါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ အပၸမာေဏာ၊ ဂုဏ္ေတာ္အားျဖင့္ ခ်င့္ႏႈိင္းတုိင္းတာမရ ပမာဏမရွိပါေပ။ ဓေမၼာ၊ ေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးသည္။ အပၸမာေဏာ၊ ဂုဏ္အရျဖင့္ ဤမွ်သာျပ တုိင္းတာမရ၍ ပမာဏမရွိပါေပ။ သံေဃာ၊ အရိယာသံဃာေတာ္သည္။ အပၸမာေဏာ၊ ေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးစုံညီ ဂုဏ္ရည္အရ တာမရ၍ ပမာဏမရွိပါေပ။ အဟိ၊ ေျမြ၄င္း။ ၀ိစၦိကာ၊ ကင္းၿမီးေကာက္၄င္း။ သတပဒီ၊ ကင္းေျခမ်ား၄င္း။ ဥဏၰနာဘီ၊ ပင့္ကူ၄င္း။ သရဗူ၊ အိမ္ေျမွာင္၄င္း။ မူသိကာ၊ ၾကြက္၄င္း။ (ဣတိ ဣမာနိ) သရီသပါနိ၊ ရင္ျဖင့္တြား၍ သြားတတ္ေသာ ဤသတၱ၀ါတုိ႔ကား။ ပမာဏ၀ႏၱာနိ၊ ကိေလသာဟု တုိင္းတာဖြယ္ရာ ပမာဏရွိၾကေပကုန္၏။

(၆၅)

ကတာ ေမ ရကၡာ, ကတံ ေမ ပရိတၱံ၊ ပဋိကၠမႏၲဳ ဘူတာနိ။
ေသာဟံ နေမာ ဘဂဝေတာ၊ နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။

ေမ၊ ငါသည္။ ရကၡာ၊ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေရွာက္ကုိ။ ကတာ၊ ျပဳအပ္ၿပီးေပၿပီ။ ေမ၊ ငါသည္။ ပရိတၱံ၊ အရံအတားကို။ ကတံ၊ ျပဳခဲ့ၿပီးေပၿပီ။ ဘူတာနိ၊ အႏၱရာယ္ျပဳတတ္ေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္။ ပဋိကၠမႏၱဳ၊ ဖဲခြါေရွာင္ရွားၾကကုန္ေလာ့။ ေသာဟံ၊ ထုိငါသည္။ ဘဂ၀ေတာ၊ ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံခဲ့ၾက ေရွးဘုရားရွင္ မွန္သမွ်အား။ နေမာ၊ ရွိခုိးျခင္းကုိ။ (ကေရာမိ၊ ျပဳလုပ္ပါ၏။) သတၱႏၷံ၊ ခုနစ္ဆူကုန္ေသာ။ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ၊ ၀ိပႆီအစရွိေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔အား။ နေမာ၊ ရွိခုိးျခင္းကုိ။ (ကေရာမိ၊ ျပဳလုပ္ပါ၏။)

ခႏၶသုတၱံ နိ႒ိတံ။
ခႏၶသုတၱံ၊ ခႏၶသုတ္သည္။ နိ႒ိတံ၊ ၿပီးၿပီ။ ။

.

Thursday, 14 February 2013

ေမတၱသုတ္ နိႆယသစ္ (သေျပကန္မူ)

(၄၆)
ယႆာႏုဘာဝေတာ ယကၡာ၊
 ေနဝ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။
ယဥိႇ ေစဝါႏုယုဥၨေႏၲာ၊
ရတိၱၱႏၵိဝ' မတႏၵိေတာ။

ေဟ၊ အုိ..သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔။ ယႆ ပရိတၱႆ၊ အၾကင္ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္၏။ အာႏုဘာ၀ေတာ၊ အစြမ္းရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္။ ယကၡာ၊ နတ္အမ်ားတုိ႔သည္။ ဘီသနံ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အာရုံမ်ိဳးကုိ။ ေန၀ ဒေႆႏၱိ၊ မျပႏုိင္ၾကကုန္။  ယမွိေစ၀၊ အၾကင္ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္၌သာလွ်င္။ ရတၱိ ံဒိ၀ံ၊ ေန႔ညမျပတ္ အခါခပ္သိမ္း။ အတႏၵိေတာ၊ ပ်င္းရိျခင္းမရွိဘဲ။ အႏုယုဥၹေႏၱာ၊ ထပ္တလဲလဲ စြဲၿမဲရြတ္ပြါး အားထုတ္သူသည္။

(၄၇)
သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊
ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။
ဧဝမာဒိ ဂုဏူေပတံ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမေဟ။  

သုခံ၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ။ သုပတိ၊ အိပ္စက္ရ၏။ သုေတၱာ၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္ရွိေသာ္။ ကိဥၥိ၊ တစုံတခုေသာ။ ပါပံ စ၊ အိပ္မက္ဆုိးကုိလည္း။ န ပႆတိ၊ မျမင္မက္ရ။ ဧ၀မာဒိ ဂုဏူေပတံ၊ ဤသုိ႔အစရွိေသာ အက်ိဳးဂုဏ္အင္ အာနိသင္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ။ တံ ပရိတၱံ၊ ထုိေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကုိ။ မယံ၊ ငါတုိ႔သည္။ ဘဏာမ၊ ရြတ္ၾကကုန္စို႔။

(၄၈)
ကရဏီယ' မတၴကုသေလန၊ 
ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ 
သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ 
သူဝေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။ 

သႏၱံ၊ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းေသာ။ ပဒံ၊ နိဗၺာန္ကုိ။ အဘိသေမစၥ၊ အာရံုယူဘိ ထြင္းေဖာက္ျမင္သိ၍။ (၀ိဟရိတုကာေမန၊ ေနျခင္းငွာ အလုိရွိေသာ။) အတၳကုသေလန၊ အက်င့္အမ်ိဳးမ်ိဳး အက်ိဳးစီးပြါး၌ လိမ္မာသူသည္။ ယံ ကရဏီယံ၊ အၾကင္ ျပဳက်င့္ရမည့္ သိကၡာသုံးရပ္ အက်င့္ျမတ္သည္။ အတၳိ၊ ရွိ၏။ တံ၊ ထုိ သိကၡာသုံးရပ္ အက်င့္ျမတ္ကို။ ကရဏီယံ၊ ျပဳက်င့္ထုိက္ေပ၏။ သေကၠာ စ၊ စြမ္းႏုိင္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ ဥဇု စ၊ ေျဖာင့္မတ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သု၀ေစာ စ၊ ဆုိဆုံးမ လြယ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ မုဒု စ၊ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အနတိမာနီ စ၊ မာန္ေထာင္လႊားျခင္း မရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။

(၄၉)
သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ 
အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုကဝုတၱိ။ 
သႏၲိႁႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ 
အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ' နႏုဂိေဒၶါ။ 

သႏၱဳႆေကာ စ၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ လြယ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သုဘေရာ စ၊ အေမြးျမဴလြယ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အပၸကိေစၥာ စ၊ နည္းပါးေသာ ကိစၥရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သလႅဟုက၀ုတၱိ စ၊ ေပါ့ပါးေသာ အျဖစ္မ်ိဳးရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သႏၱိၿႏၵိေယာ စ၊ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေျႏၵရွိသူသည္လည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ နိပေကာ စ၊ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အပၸဂေဗၻာ စ၊ ၾကမ္းတမ္းရုိင္းပ်ျခင္း မရိွသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ ကုေလသု၊ အိမ္သားအိမ္သူ လူတုိ႔၌။ အနႏုဂိေဒၶါ စ၊ တြယ္တာမက္ေမာျခင္း မရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ 

(၅၀)
 န စ ခုဒၵ' မာစေရ ကိဥၥိ၊
 ေယန ဝိၫူ ပေရ ဥပဝေဒယ်ဳံ။ 
သုခိေနာ ဝ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ 
သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။ 

ေယန၊ အၾကင္ဒုစရုိက္စု ယုတ္ညံ့ေသာအမႈေၾကာင့္။ ၀ိညဴ၊ ပညာရွိျဖစ္ကုန္ေသာ။ ပေရ၊ သူတပါးတုိ႔သည္။ ဥပ၀ေဒယ်ဳံ၊ က့ဲရဲ့ျပစ္တင္ကုန္ရာ၏။ ခုဒၵံ၊ ယုတ္ည့ံေသာ။ တံ၊ ထုိဒုစရုိက္မ်ိဳးကုိ။ ကိဥၥိ၊ အနည္းငယ္ကေလး အေသးအဖြဲမွ်ကုိပင္န အာစေရ၊ မျပဳက်င့္ရာ။ သဗၺသတၱာ၊ သတၱ၀ါမွန္သမွ်တုိ႔သည္။ သုခိေနာ ၀ါ၊ ကုိယ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ရွိကုန္သည္၄င္း။ ေခမိေနာ ၀ါ၊ ေဘးရန္ကင္းေ၀း ေအးခ်မ္းသာယာျခင္း ရွိကုန္သည္၄င္း။ ေဟာႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ သုခိတတၱာ၊ ခ်မ္းသာရႊင္ပ် စိတ္ရွိၾကကုန္သည္လည္း။ ဘ၀ႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

(၅၁)
 ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ 
တသာ ဝါ ထာဝရာ ဝ' နဝေသသာ။ 
ဒီဃာ ဝါ ေယ ဝ မဟႏၲာ၊ 
မဇၩိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။ 

အန၀ေသသာ၊ ၾကြင္းမဲ့ဥႆုံ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ ေယ တသာ ၀ါ၊ အၾကင္ ထိတ္လန္႔တတ္ေသာ ပုထုဇဥ္ ေသကၡတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ထာ၀ရာ ၀ါ၊ အၾကင္ မထိတ္မလန္႔ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ရဟႏၱာတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ဒီဃာ ၀ါ၊ အၾကင္ခႏၶာရွည္လ်ား သတၱ၀ါမ်ားတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ မဟႏၱာ ၀ါ၊ အၾကင္ခႏၶာကုိယ္ႀကီးမား သတၱ၀ါမ်ားတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ မဇၥ်ိမာ ၀ါ၊ အၾကင္ မတုိမရွည္ မႀကီးမငယ္ အရြယ္အလတ္စား သတၱ၀ါမ်ားတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ရႆကာ ၀ါ၊ အၾကင္ပုကြနိမ့္တုိ ခႏၶာကုိယ္ရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ အဏုကာ ၀ါ၊ အၾကင္ ေသးငယ္မႈံမႊား သတၱ၀ါမ်ားတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ထူလာ ၀ါ၊ အၾကင္၀ုိင္းစက္ဆူၿဖိဳး သတၱ၀ါမ်ိဳးတုိ႔သည္၄င္း။ 

(၅၂)
ဒိ႒ာ ဝါ ေယ ဝ အဒိ႒ာ၊
 ေယ ဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ။ 
ဘူတာ ဝ သမၻေဝသီ ဝ၊ 
သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။ 

ေယ ဒိ႒ာ ၀ါ၊ အၾကင္ျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ အဒိ႒ာ ၀ါ၊ အၾကင္မျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ဒူေရ ၀သႏၱိ၊ အၾကင္ အေ၀းအရပ္၌ ေနၾကသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ အ၀ိဒူေရ ၀သႏၱိ၊ အၾကင္ အနီးအရပ္၌ ေနၾကေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ဘူတာ ၀ါ၊ အၾကင္ ေနာင္မျဖစ္ရ ျဖစ္ၿပီးသား ျဖစ္ၾကေသာ ရဟႏၱာတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ သမၻေ၀သီ ၀ါ၊ ေနာင္ျဖစ္ရမည့္ ဘ၀ကိုရွာ အၾကင္ ပုထုဇဥ္ ေသကၡ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ေကစိ၊ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ ပါဏဘူတာ၊ သတၱ၀ါတုိ႔သည္။ အတၳိ၊ ရွိကုန္၏။ ဣေမပိ သဗၺသတၱာ၊ ဤအလုံးစုံကုန္ေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ သုခိတတၱာ၊ ခ်မ္းသာေအးျမ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ရွိၾကကုန္သည္။ ဘ၀ႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

(၅၃)
န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ 
နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ 
ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ 
နာညမညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်။ 

ပေရာ၊ တပါးသူတစ္ေယာက္သည္။ ပရံ၊ သူတပါးူ အျခားသူတေယာက္ကုိ။ န နိကုေဗၺထ၊ စဥ္းလဲသမႈ လွည့္ပတ္ျခင္း မျပဳပါေစလင့္။ ကတၳစိ၊ တစုံခုေသာ အရပ္၌။ ကဥၥိ၊ တစုံတေယာက္ေသာ။ နံ၊ ထုိသူတပါးကုိ။ နာတိမေညထ၊ မာန္ေထာင္သမႈ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳပါေစလင့္။ ဗ်ာေရာသနာယ၊ ကုိယ္ႏႈတ္တုိ႔ျဖင့္ ေစာ္ကားထိပါး ႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင့္၄င္း။ ပဋိဃသညာယ၊ ေဒါသစိတ္ျဖင့္၄င္း။ အညမညႆ၊ အခ်င္းခ်င္း၏။ ဒုကၡံ၊ ဆင္းရဲျခင္းကုိ။ န ဣေစၦယ်၊ အလုိမရွိပါေစလင့္။

(၅၄)
မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊ 
မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရေကၡ။
 ဧဝမၸိ သဗၺဘူေတသု၊ 
မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ 

မာတာ၊ ေမြးသည့္မိခင္ ေက်းဇူးရွင္သည္။ နိယံပုတၱံ၊ မိမိရင္ႏွစ္ သားရင္းျဖစ္ေသာ။ ဧကပုတၱံ၊ တဦးတည္းေသာ သားကုိ။ အာယုသာ၊ မိမိအသက္ျဖင့္ေသာ္ပင္။ အႏုရေကၡ ယထာ၊ အစဥ္မကြာ ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ဘိသကဲ့သုိ႔။ ဧ၀မၸိ၊ ဤအတူလည္း။ သဗၺဘူေတသု၊ အလုံးစုံေသာ သတၱ၀ါတုိ႔၌။ အပရိမာဏံ၊ အတုိင္းအတာ ပမာဏမရွိေသာ။ မာနသံ၊ ေမတၱာစိတ္ကုိ။ ဘာ၀ေယ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ပြါးမ်ားရာ၏။

(၅၅)
 ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊ 
မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ 
ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊ 
အသမၺာဓံ အေဝရ မသပတၱံ။ 

ဥဒၶံ၊ အထက္ေလာက အရူပဘ၀၌၄င္း။ အေဓာ၊ ေအာက္ျပည္ေလာက ကာမဘ၀၌၄င္း။ တိရိယံ၊ အလယ္ေလာက ရူပဘ၀၌၄င္း။ သဗၺေလာကသၼိ ံ၊ အလုံးစုံေသာ ေလာက၌။ အပရိမာဏံ၊ အတုိင္းအတာ ပမာဏမရွိေသာ။ ေမတၱံ၊ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ။ မာနသံ၊ စိတ္ကို။ အသမၺာဓံ၊ အပိုင္းအျခားကင္း က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းမရွိသည္ကုိ။ အေ၀ရံ၊ ေဒါသဟူဘိ အတြင္းရန္လည္း မရွိသည္ကုိ။ အသပတၱံ၊ ႏွိပ္စက္ရန္မူ အပရန္သူလည္း မရွိသည္ကုိ။ (ကတြာ၊ ျပဳ၍။) ဘာ၀ေယ၊ ပြါးမ်ားရာ၏။

(၅၆)
တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ဝ၊ 
သယာေနာ ယာဝတာ'ႆ ဝိတမိေဒၶါ။ 
ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊
 ျဗဟၼ'ေမတံ ဝိဟာရ' မိဓ' မာဟု။ 

တိ႒ံ ၀ါ၊ ရပ္လွ်က္ေသာ္၄င္း။ စရံ ၀ါ၊ သြားလွ်က္ေသာ္၄င္း။ နိသိေႏၷာ ၀ါ၊ ထုိင္လွ်က္ေသာ္၄င္း။ သယာေနာ ၀ါ၊ အိပ္လွ်က္ေသာ္၄င္း။ ယာ၀တာ၊ အၾကင္မွ်ေလာက္။ ၀ိတမိေဒၶါ၊ ကင္းေသာ အိပ္ခ်င္ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းရွိသည္။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အထ၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းကင္း ထုိအခ်ိန္အတြင္း၌။ ဧတံ သတိ ံ၊ ထုိေမတၱာယွဥ္ဘိ စ်ာန္သတိကုိ။ အဓိေ႒ယ်၊ စြဲၿမဲမကြာ ေဆာက္တည္ရာ၏။ ဣဓ၊ ဤဘုရားသာသနာေတာ္၌။ ဧတံ၊ ဤေမတၱာမကင္း စ်ာန္ျဖင့္ေနျခင္းကုိ။ ျဗဟၼံ၊ ထူးျမတ္ေသာ။ ၀ိဟာရံ၊ ေနျခင္းမ်ိဳးဟူ၍။ အာု၊ ျမတ္ဘုရားတုိ႔ ေဟာၾကားေတာ္မူကုန္ၿပီ။

(၅၇)
ဒိိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ 
သီလဝါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ 
ကာေမသု ဝိေနယ် ေဂဓံ၊
 န ဟိ ဇာတုဂၢဗၻေသယ် ပုန ေရတိ။

ေသာ၊ ထုိေမတၱာစ်ာန္ရၿပီးေသာ ေယာဂီပုၢိဳလ္သည္။ ဒိ႒ိဥၥ၊ အတၱဒိ႒ိသုိ႔လည္း။ အႏုပဂၢမၼ၊ မစြဲယူ မကပ္ေရာက္မူ၍။ သီလ၀ါ၊ ေလာကုတၱရာ သီလရွိသူသည္။ ဒႆေနန၊ ေသာတာပတၱိမဂ္ဥာဏ္ႏွင့္။ သမၸေႏၷာ၊ ျပည့္စုံသူသည္။ (သမာေနာ၊ ျဖစ္လွ်က္။) ကာေမသု၊ ၀တၳဳအာရုံ ကာမဂုဏ္တုိ႔၌။ ေဓံ၊ ကိေလသာျဖင့္ တြယ္တာမက္ေမာျခင္းကို။ ၀ိေနယ်၊ တစမၾကြင္း အရွင္းပယ္ရွားၿပီးေသာ္။ ဇာတု၊ စင္စစ္ဧကန္ အမွန္ပင္။ ပုန၊ ေနာက္ထပ္တဖန္။ ဂဗၻေသယ်ံ၊ ပဋိသေႏၶ တည္ေနျခင္းသုိ႔။ န ဧတိ၊ မေရာက္ရေတာ့ေပ။

 ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။
မတၱသုတၱံ၊ ေမတၱသုတ္သည္။ နိ႒ိတံ၊ ၿပီးၿပီ။

Thursday, 7 February 2013

ေစတီပုထုိး ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္ျခင္း မလႊတ္ျခင္း

 ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးမွန္ရင္ ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ရြာက ေစတီပုထုိး ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္တာတဲ့။ ဘယ္ေက်ာင္းက ေစတီေတာ္ႀကီးကေတာ့ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္တာ ထိန္လင္းေနတာဘဲ။ စသျဖင့္ေပါ့။ 

အဲဒီလုိ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္တဲ့ ေစတီပုထုိးဆုိ လူေတြရဲ့ ယူဆခ်က္ (Concept) အရ တန္ခုိးႀကီးဘုရားလုိ႔ သတ္မွတ္လုိက္ၾကတာ မဟုတ္လား။ လူေတြ အမ်ားအျပား သြားေရာက္ၿပီး ဘုရားဆြမ္းတင္ေလ့ရွိၾကတယ္။ ပန္းေတြ ေသာက္ေရေတြ ကပ္လွဴေလ့ရွိၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း ဆုေတာင္းၾကတာေပါ့။ တန္ခုိးႀကီးတဲ့ နာမည္ႀကီးတဲ့ ဘုရားကိုမွ ကုိးကြယ္ခ်င္ၾကတာ ဖက္ရွင္တစ္ခုေတာင္ ျဖစ္ေနၾကၿပီ မဟုတ္လား။ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္တဲ့ ဘုရားဆုိရင္ေတာ့ ႀကိတ္ႀကိတ္တုိးေပါ့။

ဒီလုိ ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္တယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ေစတီပုထုိးတုိင္း ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္တတ္ပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လုိေစတီပုထုိးေတြမွာမွ ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္ေလ့ ရွိပါသလဲ။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိ အခါမ်ိဳးမွာ လႊတ္ေလ့ရွိပါသလဲ။ ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ မိလိႏၵပဥွာမွာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မိလိႏၵမင္းႀကီးက ေမး၊ ရွင္နာဂေသနက ေျဖေပါ့။ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ အမ်ားအျပား အဲဒီ က်မ္းဂန္ထဲမွာ ပါရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘုရားေဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူအေတာ္မ်ားမ်ား မရွင္းလင္းတဲ့ ျပႆနာေတြကို အဲဒီ မိလိႏၵပဥွာထဲမွာ ေျဖရွင္းျပထားတယ္။

ေစတီပုထုိး ေရာင္ျခည္လႊတ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဲဒီမိလိႏၵပဥွာအထဲမွာ ရွင္းျပထားတာကေတာ့  ေစတီပုထုိးေတြ ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္တာဟာ အေၾကာင္း သုံးမ်ိဳးဘဲ ရွိတယ္တဲ့။

၁။ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူေတြ နတ္ေတြကို အစဥ္သနားတဲ့အတြက္ လူနတ္ေတြ ကုသုိလ္တရား တုိးပြါးေစဖုိ႔ ဤမည္ေသာ ေစတီပုထုိးမွာ ဤမည္ဤမည္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ (တန္ခုိးျပာဋိဟာ) ျဖစ္ေပၚေစသတည္း ဆုိၿပီး အဓိ႒ာန္လုိက္ရင္လဲ အဲဒီ ရဟႏၱာအရွင္သူျမတ္ အဓိ႒ာန္ထားတဲ့ ေစတီပုထုိးမွာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္ေလ့ ရိွသတဲ့။

၂။ နတ္တုိ႔က လူေတြကို အစဥ္သနားတဲ့အတြက္ လူအမ်ား ကုသုိလ္တုိးပြါးေစဖုိ႔ ဤမည္ေသာ ေစတီပုထုိးမွာ ဤမည္ဤမည္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ (တန္ခုိးျပာဋိဟာ) ျဖစ္ေပၚေစသတည္း ဆုိၿပီး အဓိ႒ာန္လုိက္ရင္လဲ အဲဒီ နတ္ အဓိ႒ာန္ထားတဲ့ ေစတီပုထုိးမွာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္ေလ့ရွိသတဲ့။

၃။ ရတနာသုံးပါး၌ ယုံၾကည္မႈသဒၶါ အားေကာင္းေသာ၊ ပညာရွိေသာ၊ လိမ္မာေသာ၊ အသိဥာဏ္နဲ႔ ျပည့္စုံေသာ ေယာက်္ား ျဖစ္ေစ မိန္းမ ျဖစ္ေစ သင့္တင့္စြာ ႀကံစည္၍ နံ႔သာ ပန္း အ၀တ္ စသည္ တစ္ခုခုေသာ လွဴဖြယ္၀တၳဳကုိ ဘုရားေစတီ၌ ကပ္လွဴၿပီး ဤမည္ ဤမည္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ (တန္ခုိးျပာဋိဟာ)သည္ ျဖစ္ေပၚေစသတည္းဟု အဓိ႒ာန္ၿပီး ထုိ လွဴဖြယ္ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ေစတီပုထုိး၌ တင္လုိက္ရင္လဲ အဲဒီ အဓိ႒ာန္ေၾကာင့္ ေစတီပုထုိးမွာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္ေလ့ရွိသတဲ့။

အဲဒီ သုံးခ်က္ေၾကာင့္ဘဲ ေစတီပုထုိးေတြမွာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္ေလ့ရွိသတဲ့။ က်န္တဲ့ ဘယ္လုိ အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္ေလ့မရွိဘူးတဲ့။ ဒီေတာ့ တကယ့္နာမည္ႀကီး တန္ခုိးႀကီးတဲ့ ရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ္တုိ႔ရဲ့ ေစတီပုထုိးပင္ျဖစ္ပေစဦး။ အထက္ပါ အဓိ႒ာန္သုံးခုထဲက တစ္ခုမွ မရွိရင္ေတာ့ ဘယ္ပုထုိးေစတီမွာမွ ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရာင္ျခည္ေတာ္ မလႊတ္တဲ့ ဘုရားေတြကိုလဲ တန္ခုိးမႀကီးဘူးလုိ႔ ယူဆလုိ႔ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့  နာမည္ႀကီးေစတီပုထုိးျဖစ္ေစ နာမည္မႀကီးတဲ့ ေစတီပုထုိးျဖစ္ေစ၊ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္တဲ့ ေစတီပုထုိးျဖစ္ေစ၊ ေရာင္ျခည္ေတာ္ မလႊတ္တဲ့ ေစတီပုထုိးျဖစ္ေစ ပုထုိးေစတီမွန္သမွ်ကုိ  စစ္မွန္တဲ့ သဒၶါတရားနဲ႔ ခ်ီးေျမွာက္ပူေဇာ္ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကေတာ့ အတူတူဘဲ ျဖစ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ကုသုိလ္ရတာ မရတာက တန္ခုိးႀကီးဘုရား ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္တဲ့ဘုရား စတာေတြနဲ႔ ဘာမွ မဆုိင္ပါဘူး။ မိမိစိတ္ထဲက ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္ရွိေနတဲ့ သဒၶါစစ္ သဒၶါမွန္ကသာ ကုသိုလ္တရားေတြကို တုိးပြါးေစပါလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း မိလိႏၵပဥွာထဲက ဖတ္ဖူးသမွ်ေလးကို တစ္ဆင့္ ေဖာက္သည္ခ်လုိက္ပါတယ္။ ။

ကုိးကား။
ေစတိယပါဋိဟာရိယပဥွာ (မိလိႏၵပဥွာ၊ စာ၊ ၂၉၈ )

Photo..
From here by courtesy of Google search

.

Wednesday, 6 February 2013

ရတနသုတ္ နိႆယသစ္ (သေျပကန္မူ)


(၂၅)
ပဏိဓာနေတာ ပ႒ာယ တထာဂတႆ ဒသ ပါရမိေယာ ဒသ ဥပပါရမိေယာ ဒသ ပရမတၳပါရမိေယာတိ သမတိ ံသ ပါရမိေယာ ပဥၥ မဟာပရိစၥာေဂ ေလာကတၳစရိယံ ဥာတတၳစရိယံ ဗုဒၶတၳစရိယႏၱိ တိေႆာ စရိယာေယာ ပစၦိမဘေ၀ ဂဗၻေ၀ါကၠႏၱိ ံ ဇာတိ ံ အဘိနိကၡမနံ ပဓာနစရိယံ ေဗာဓိပလႅေကၤ မာရ၀ိဇယံ သဗၺညဳတညာဏပဋိေ၀ဓံ ဓမၼစကၠပ၀တၱနံ န၀ ေလာကုတၱရဓေမၼတိ သေဗၺပိ ေမ ဗုဒၶဂုေဏ အာ၀ေဇၨတြာ ေ၀သာလိယံ တီသု ပါကာရႏၱေရသု တိယာမရတၱိ ံ ပရိတၱံ ကေရာေႏၱာ အာယသၼာ အာနႏၵေထေရာ ၀ိယ ကာရုညစိတၱံ ဥပ႒ေပတြာ....

ေဟ၊ အုိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔။ ပဏိဓာနေတာ၊ ဒီပကၤရာဘုရားျမတ္ထံ ဘုရားဆုပန္သည္မွ။ ပ႒ာယ၊ အစျပဳ၍။ တထာဂတႆ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏။ ဒသ ပါရမိေယာ၊ ဆယ္ပါးေသာ ပါရမီတုိ႔၄င္း။ ဒသ ဥပပါရိမိေယာ၊ ဆယ္ပါးေသာ ဥပပါရမီတုိ႔၄င္း။ ဒသ ပရမတၳပါရမိေယာ၊ ဆယ္ပါးေသာ ပရမတၳပါရမီတုိ႔၄င္း။ ဣတိ၊ ဤသုိ႔။ သမတၱိ ံသ ပါရမိေယာ၊ အမွ်သုံးဆယ္ေသာ ပါရမီတုိ႔ကို၄င္း။ ပဥၥမဟာပရိစၥာေဂ၊ ငါးပါးေသာ စြန္႔ျခင္းႀကီးတုိ႔ကို၄င္း။ ေလာကတၳစရိယံ၊ သတၱ၀ါမ်ားအက်ိဳးငွာ က်င့္ေတာ္မူျခင္း၄င္း။ ဥာတတၳစရိယံ၊ အေဆြမ်ိဳးမ်ားအက်ိဳးငွာ က်င့္ေတာ္မူျခင္း၄င္း။ ဗုဒၶတၳစရိယံ၊ ဘုရားျဖစ္ရန္အက်ိဳးငွါ က်င့္ေတာ္မူျခင္း၄င္း။ ဣတိ၊ ဤသုိ႔။ တိေႆာ၊ သုံးပါးကုန္ေသာ။ စရိယာေယာ၊ အက်င့္တုိ႔ကုိ၄င္း။ ပစၦိမဘေ၀၊ ဘုရားျဖစ္မည့္ ေနာက္ဆုံးဘ၀၌။ ဂဗၻေ၀ါကၠႏၱိ ံ၊ မယ္ေတာ္၀မ္းတုိက္ သက္ဆုိက္စံေန သေႏၶယူေတာ္မူျခင္းကုိ၄င္း။ ဇာတိ ံ၊ ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း။ အဘိကၡမနံ၊ ျမတ္ေသာ ေတာထြက္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း။ ပဓာစရိယံ၊ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း။ ေဗာဓိပလႅေကၤ၊ ေဗာဓိပင္ေျခ ပလႅင္ေဗြ၌။ မာရ၀ိဇယံ၊ မာရ္ငါးပါးေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း။ သဗၺညဳတညာဏပဋိေ၀ဓံ၊ သဗၺညဳတဥာဏ္ကို ထုိးထြင္း သိေတာ္မူျခင္းကို၄င္း။ ဓမၼစကၠပ၀တၱနံ၊ ဓမၼစၾကာတရား ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္းကို၄င္း။ န၀၊ ကိုးပါးကုန္ေသာ။ ေလာကုတၱရဓေမၼ၊ ေလာကုတၱရာတရားေတာ္တုိ႔ကုိ၄င္း။ ဣတိ၊ ဤသို႔။ သေဗၺပိ၊ အလုံးစုံလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ဣေမ ဗုဒၶဂုေဏ၊ ဤျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႔ကုိ။ အာ၀ေဇၨတြာ၊ ဆင္ျခင္ေတာ္မူ၍။ ေ၀သာလိယာ၊ ေ၀သာလီျပည္၏။ တီသု ပါကာရႏၱေရသု၊ တံတုိင္းသုံးထပ္ ၾကားအရပ္တုိ႔၌။ တိယာမရတၱိ ံ၊ ညဥ့္သုံးယာမ္ပတ္လုံး။ ပရိတၱံ၊ ရတနသုတ္ ပရိတ္အရံအတားကို။ ကေရာေႏၱာ၊ ျပဳေတာ္မူေသာ။ အာယသၼာ အာနႏၵေထေရာ ၀ိယ၊ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ကဲ့သုိ႔။ ကာရုညစိတၱံ၊ ကရုဏာစိတ္ကို။ ဥပ႒ေပတြာ၊ ျဖစ္ေစၾကကုန္၍။

(၂၆)
ေကာဋိသတသဟေႆသု၊ စကၠ၀ါေဠသု ေဒ၀တာ
ယႆာဏံ ပဋိဂၢဏွႏၱိ၊ ယဥၥ ေ၀သာလိယာ ပုေရ။

(၂၇)
ေရာဂါ မႏုႆ ဒုဗၻိကၡ၊ သမၻဴတံ တိ၀ိဓံ ဘယံ
ခိပၸမႏၱရဓာေပသိ၊  ပရိတၱံ၊ တံ ဘဏာမ ေဟ။

ေကာဋိသတသဟေႆသု၊ ကုေဋ တသိန္းကုန္ေသာ။ စကၠ၀ါေဠသု၊ စၾကာ၀ဠာတုိ႔၌။ ေဒ၀တာ၊ နတ္ျဗဟၼာတုိ႔သည္။ ယႆ၊ အၾကင္ရတနသုတ္ ပရိတ္ေတာ္၏။ အာဏံ၊ တန္ခုိးအာဏာ အရွိန္အ၀ါကုိ။ ပဋိဂၢဏွႏၱိ၊ ခံယူၾကကုန္၏။ ယံ၊ အၾကင္ရတနသုတ္ ပရိတ္ေတာ္သည္။ ေ၀သာလိယာ၊ ေ၀သာလီမည္ေသာ။ ပုေရ၊ ျပည္၌။ ေရာဂါ မႏုႆ ဒုဗၻိကၡသမၻဴတံ၊ ေရာဂါထူးျခား ဘီလူးမ်ားႏွင့္ အစာရွားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ။ တိ၀ိဓံ၊ သုံးပါးအျပားရွိေသာ။ ဘယံ စ၊ ေဘးကိုလည္း။ ခိပၸံ၊ လ်င္ျမန္စြာ။ အႏၱရဓာေပသိ၊ ကြယ္ေပ်ာက္ေစခဲ့ၿပီ။ တံ ပရိတၱံ၊ ထုိရတနသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကုိ။ (မယံ၊ ငါတုိ႔သည္)။ ဘဏာမ၊ ရြတ္ၾကကုန္စို႔။


(၂၈) ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ါ အႏၱလိေကၡ
သေဗၺ၀ ဘူတာ သုမနာ ဘ၀ႏၱဳ
အေထာပိ သကၠစၥ သုဏႏၱဳ ဘာသိတံ။

ဣဓ၊ ဤအရပ္၌။ ဘုမၼာနိ၊ ေျမ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ယာနိ ဘူတာနိ ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ အႏၱလိေကၡ၊ ေကာင္းကင္၌။ ယာနိ ဘူတာနိ ၀ါ၊ အၾကင္ နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ သမာဂတာနိ၊ စည္းေ၀းေရာက္လာၾကကုန္၏။ သေဗၺ၀၊ အလုံးစုံသာလွ်င္ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ေတ ဘူတာ၊ ထုိနတ္အမ်ားတုိ႔သည္။ သုမနာ၊ ႏွစ္သက္ရႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္ကုန္သည္။ ဘ၀ႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကကုန္ေလာ့။ အေထာပိ၊ ထုိမွတပါးလည္း။ ဘာသိတံ၊ ငါဘုရား တရားေတာ္ကုိ။ သကၠစၥ၊ အရုိအေသျပဳ၍။ သုဏႏၱဳ၊ နာယူၾကကုန္ေလာ့။

(၂၉)
တသၼာဟိ ဘူတာ နိသာေမထ သေဗၺ
ေမတၱံ ကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ
ဒိ၀ါ စ ရေတၱာ စ ဟရႏၱိ ေယ ဗလိ ံ
တသၼာ ဟိ ေန ရကၡထ အပၸမတၱာ။

ဘူတာ၊ နတ္အမ်ားတုိ႔။ တသၼာ ဟိ၊ ထုိသုိ႔ တရားနာရန္ ငါ ဘုရား တုိက္ေတာ္တြန္းခဲ့သည္၏မူခဲ့သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္သာလွ်င္။ (တုေမွ၊ သင္တုိ႔သည္)။ နိသာေမထ၊ နားစုိက္ၾကကုန္ေလာ့။ သေဗၺ၊ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ (တုေမွ၊ သင္တုိ႔သည္)။ မာႏုသိယာ ပဇာယ၊ လူသားမ်ား အေပၚ၌။ ေမတၱံ၊ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းကို။ ကေရာထ၊ ျပဳၾကကုန္ေလာ့။ ေယ၊ အၾကင္သူတုိ႔သည္။ ဒိ၀ါ စ၊ ေန႔အခါ၌၄င္း။ ရေတၱာ စ၊ ညဥ့္အခါ၌၄င္း။ ဗလိ ံ၊ ပူေဇာ္ဖြယ္ရာကုိ။ ဟရႏၱိ၊ ေဆာင္ယူပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ တသၼာ ဟိ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္။ ေန၊ ထုိသူတုိ႔ကုိ။ အပၸမတၱာ၊ မေမ့မေလ်ာ့ၾကကုန္ပဲ။ ရကၡထ၊ ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေလာ့။


(၃၀) ယံ ကိဥၥိ ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ
သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

ဣဓ ၀ါ၊ ဤလူ႔ျပည္၌၄င္း။ ဟုရံ ၀ါ၊ နဂါး ဂဠဳန္စသည္ ျပည္တပါး၌၄င္း။ ယံကိဥၥိ၊ အလုံးစုံေသာ။ ၀ိတၱံ၊ ဥစၥာရတနာသည္။ အတၳိ၊ ရွိ၏။ သေဂၢသု ၀ါ၊ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာ့ျပည္တုိ႔၌လည္း။ ပဏီတံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ ယံ ရတနံ၊ အၾကင္ရတနာသည္။ အတၳိ၊ ရွိေပ၏။ (ဧတၳ၊ ဤရတနာတုိ႔တြင္)။ တထာဂေတန၊ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္။ သမံ၊ တူညီေသာ ရတနာကား။ န ေနာ အတၳိ၊ မရွိသည္သာတည္း။ ဗုေဒၶ၊ ျမတ္စြာဘုရား၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

 (၃၁)
ခယံ ၀ိရာဂံ အမတံ ပဏီတံ
ယဒဇၥ်ဂါ သက်မုနိ သမာဟိေတာ
န ေတန ဓေမၼန သမတၳိ ကိဥၥိ
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


သမာဟိေတာ၊ အရိယမဂ္သမာဓိျဖင့္ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ ရွိေတာ္မူေသာ။ သက်မုနီ၊ သာကီႏြယ္ဖြား ဘုရားျမတ္သည္။ ခယံ၊ ကိေလသာစုံ ကုန္ေပ်ာက္ရာျဖစ္ေသာ။ ၀ိရာဂံ၊ ရာဂအတြယ္ ေပ်ာက္ျပယ္ ကင္းရွင္းရာ ျဖစ္ေပထေသာ။ အမတံ၊ ေသျခင္းမရွိေသာ။ ပဏီတံ၊ မေရာင့္ရဲေစတတ္ ေကာင္းျမတ္လွေသာ။ ယံ၊ အၾကင္နိဗၺာနဓါတ္ တရားျမတ္ကုိ။ အဇၥ်ဂါ၊ ရေတာ္မူခဲ့ၿပီ။ ေတန ဓေမၼန၊ ထုိနိဗၺာနဓါတ္ တရားျမတ္ႏွင့္။ သမံ၊ တူေသာ။ ကိဥၥိ၊ တစုံတခုေသာ တရားမ်ိဳးသည္။ န အတၳိ၊ မရွိေတာ့ေပ။ ဓေမၼ၊ နိဗၺာန္တရားေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာဟု သိသာဖြယ္ေၾကာင္း ဂုဏ္အေပါင္းသည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

 (၃၂)
ယံ ဗုဒၶေသေ႒ာ ပရိ၀ဏၰယီ သုစိ ံ
သမာဓိ မာနန ၱရိကည မာဟု
သမာဓိနာ ေတန သေမာ န ၀ိဇၨတိ
ဣဓမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

ဗုဒၶေသေ႒ာ၊ ဘုရားျမတ္သည္။ သုစိ ံ၊ ကိေလသာကင္း အလြန္သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေသာ။ ယံ သမာဓိ ံ။ အၾကင္အရိယမဂ္ သမာဓိကုိ။ ပရိ၀ဏၰယီ၊ အနည္းနည္းထုတ္ေဖာ္ ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူခဲ့ၿပီ။ ယံ သမာဓိ ံ၊ အၾကင္ အရိယာမဂ္ သမာဓိကုိပင္။ အာနႏၱရိကံ၊ မိမိ၏ အျခားမဲ့၌ အက်ိဳးေပးတတ္သည့္ အာနႏၱိရိကသမာဓိဟူ၍လည္း။ အာဟု၊ ဘုရားအဆူဆူ မိန္႔ေတာ္မူကုန္ၿပီ။ ေတန သမာဓိနာ၊ ထုိအရိယမဂ္ သမာဓိႏွင့္။ သေမာ၊ တူညီေသာ သမာဓိမ်ိဳးကား။ န၀ိဇၨတိ။ မရွိေတာ့ေပ။ ဓေမၼ၊ အရိယမဂ္တရားေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာဟု သိသာဖြယ္ေၾကာင္း ဂုဏ္အေပါင္းသည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

(၃၃)
 ေယ ပုဂၢလာ အ႒ သတံ ပသတၳာ၊
စတၱာရိ ဧတာနိ ယုဂါနိ ေဟာႏိ ၱ။
ေတ ဒကၡိေဏယ်ာ သုဂတႆ သာ၀ကာ၊
ဧေတသု ဒိႏၷာနိ မဟပၼလာနိ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၱိ ေဟာတု။

သတံ၊ ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္။ ပသတၳာ၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာ။ ေယ ပုဂၢလာ၊ အၾကင္ အရိယာပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ အ႒၊ ရွစ္ေယာက္တုိ႔သည္။ ေဟာႏၱိ၊ ျဖစ္ကုန္၏။ ဧတာနိ၊ ဤအရိယာပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ စတၱာရိ ယုဂါနိ၊ မဂ္ဖုိလ္ႏွစ္လီ အညီတြဲကုန္ ေလးစုံတုိ႔သည္။ ေဟာႏၱိ၊ ျဖစ္ကုန္၏။ သုဂတႆ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏။ သာ၀ကာ၊ တပည့္သာ၀ကျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ ေတ ပုဂၢလာ၊ ထုိအရိယာပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ ဒကၡိေဏယ်ာ၊ ကံႏွင့္အက်ိဳး ေျမာ္ကုိးရည္သန္ အလွဴေကာင္း အလွဴမွန္ကုိ ခံေတာ္မူထုိက္ၾကေပကုန္၏။ ဧေတသု၊ ဤအရိယာပုဂၢိဳလ္တုိ႔၌။ ဒိႏၷာနိ၊ လွဴအပ္သမွ် အလွဴဒါနတုိ႔သည္။ မဟပၹလာနိ၊ ႀကီးက်ယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးသည့္ အက်ိဳးရွိၾကကုန္၏။ သံေဃ၊ အရိယာသံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ေတာ္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

 (၃၄)
 ေယ သုပၸယုတၱာ မနသာ ဒေဠွန၊
နိကၠာမိေနာ ေဂါတမသာသနမွိ။
ေတ ပတၱိပတၱာ အမတံ ၀ိဂယွ၊
လဒၶါ မုဓာ နိဗၺဳတိ ံ ဘုဥၨမာနာ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


ေယ၊ အၾကင္ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တုိ႔သည္။ ဒေဠွန၊ ၿမဲၿမံတည္တံ့ေသာ။ မနသာ၊ သမာဓိႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္။ သုပၸယုတၱာ၊ လြန္စြာႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍။ ေဂါတမသာသနမွိ၊ ေဂါတမဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္၌။ နိကၠာမိေနာ၊ ကိေလသာတုိ႔မွ ကင္းကြာထြက္ေျမာက္ေတာ္မူၾကကုန္၏။ ေတ၊ ထုိအရိယာအရွင္သူျမတ္တုိ႔သည္။ အမတံ၊ နိဗၺာနဓါတ္သုိ႔။ ၀ိဂၢယွ၊ အာရုံယူလွ်က္ သက္ေရာက္ၾကကုန္၍။ မုဓာ၊ တေရြးသားမွ် ပစၥည္းမကုန္က်ရပဲ။ လဒၶါ၊ လုိရာခဏ အလြယ္ပင္ ရေတာ္မူၾကကုန္၍။ နိဗၺဳတိ ံ၊ ဖလသမာပတ္ အၿငိမ္းဓါတ္အရသာကုိ။ ဘုဥၨမာနာ၊ ခံစားၾကကုန္လွ်က္။ ပတၱိပတၱာ၊ အရဟတၱဖုိလ္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ၾကကုန္၏။ သံေဃ၊ ရဟႏၱာသံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

  (၃၅)
ယထိႏၵခီေလာ ပထ၀ိႆိေတာ သိယာ၊
စတုဗိ ၻ ၀ါေတဟိ အသမၸကမိၸေယာ။
တထူပမံ သပၸဳရိသံ ၀ဒါမိ၊
ေယာ အရိယသစၥာနိ အေ၀စၥ ပႆတိ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


  ပထ၀ိႆိေတာ၊ ေျမ၌၀င္မွီ တည္ေနေသာ။ ဣႏၵခီေလာ၊ လြန္စြာၿမဲခုိင္ တံခါးတုိင္သည္ (၀ါ )တံခါးတုိင္ကုိ။ စတုဗၻိ၊ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတုိ႔မွ။ ၀ါေတဟိ၊ ေလျပင္းမုန္တုိင္းတုိ႔သည္။ အသမၸကမၸိေယာ၊ မလႈပ္ရွားေစႏုိင္သည္။ သိယာ ယထာ၊ ျဖစ္ရာဘိသကဲ့သုိ႔။ ေယာ သပၸဳရိေသာ၊ အၾကင္ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္။ အရိယသစၥာနိ၊ အရိယသစၥာတုိ႔ကုိ။ အေ၀စၥ၊ မဂ္ဥာဏ္ျဖင့္ သက္၀င္၍။ ပႆတိ၊ သိျမင္၏။ တံ သပၸဳရိသံ၊ ထုိေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကုိ။ တထူပမံ၊ ထုိတံခါးတုိင္ႀကီးပမာ ႏႈိင္းခုိင္းစရာ ရွိသူဟူ၍။ (အဟံ၊ ငါဘုရားသည္။) ၀ဒါမိ၊ ေဟာေတာ္မူ၏။ သံေဃ၊ ေသာတာပန္သံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

 (၃၆)
 ေယ အရိယသစၥာနိ ၀ိဘာ၀ယႏိ ၱ၊
ဂမီ ၻရပေညန သုေဒသိတာနိ။
ကိဥၥာပိိ ေတ ေဟာႏိ ၱ ဘုသံ ပမတၱာ၊
န ေတ ဘ၀ံ အ႒မ မာဒိယႏိ ၱ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


ေယ၊ အၾကင္သတၱကၡတၱဳပရမေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ ဂမၻီရပေညန၊ နက္နဲေသာ ဥာဏ္ေတာ္ရွင္ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားသည္။ သုေဒသိတာနိ၊ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ကုန္ေသာ။ အရိယသစၥာနိ၊ အရိယသစၥာတုိ႔ကုိ။ ၀ိဘာ၀ယႏၱိ၊ ကိုယ့္သႏၱာန္တြင္ မဂ္ဥာဏ္ျဖစ္ပြါး ထင္ရွားေအာင္ ျပဳေတာ္မူၾကကုန္၏။ ေတ၊ ထုိသတၱကၡတၱဳပရမေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ ဘုသံ၊ အလြန္အကဲ။ ပမတၱာ၊ စည္းစိမ္ယစ္၍ ေမ့ေလ်ာ့ၾကကုန္သည္။ ကိဥၥာပိ ေဟာႏၱိ၊ အကယ္၍ကား ျဖစ္တတ္ကုန္ေသး၏။ တထာပိ၊ ထုိသုိ႔ပင္ ေမ့ေလ်ာ့ၾကကုန္ေသာ္လည္း။ ေတ၊ ထုိသတၱကၡတၱဳပရမေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ အ႒မံ၊ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေသာ။ ဘ၀ံ၊ ဘ၀ခႏၶာကုိ။ န အာဒိယႏၱိ၊ ယူရုိးမရွိၾကကုန္။ သံေဃ၊ ေသာတာပန္သံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ရတနာဟု သိသာရတုံ ဤဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။  

(၃၇)
သဟာ၀ႆ ဒႆနသမၸဒါယ၊
တယႆု ဓမၼာ ဇဟိတာ ဘ၀ႏိ ၱ။
သကၠာယဒိ႒ိ ၀ိကိစိၦၦတဥၥ၊
သီလဗၺတံ ၀ါပိ ယဒတိၳ ကိဥၥိ။

 အႆ၊ ထုိေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္။ ဒႆနသမၸဒါယ၊ ေသာတာပတၱိမဂ္ဥာဏ္၏ ျပည့္စုံျခင္းႏွင့္။ သဟာ၀၊ အတူမကြာ တၿပိဳင္နက္သာလွ်င္။ သကၠာယဒိ႒ိ စ၊ သကၠာယဒိ႒ိ၄င္း။ ၀ိစိကိစၦိတဥၥ၊ ၀ိစိကိစၦာ၄င္း။ သီလဗၺတံ ၀ါ ပိ၊ သီလဗၺတ၄င္း။ ဣတိ၊ ဤသုိ႔။ တေယာ၊ သုံးပါးကုန္ေသာ။ ဓမၼာ၊ တရားတုိ႔သည္။ ဇဟိတာ၊ အရွင္းမျပတ္ ပယ္ရွားအပ္ကုန္သည္။ ဘ၀ႏၱိ၊ ျဖစ္ကုန္၏။ ကိဥၥိ၊ အခ်ိဳ့ေသာ။ ယံ၊ အၾကင္ကိေလသာသည္။ အတၳိ၊ ရိွ၏။ (တမၸိ၊ ထုိကိေလသာအခ်ိဳ့ကုိလည္း။ ဇဟိတံ၊ ပယ္အပ္ေပၿပီ။)

  (၃၈)
စတူဟပါေယဟိစ ၀ိပၸမုေတၳာ၊
ဆစၥာဘိဌာနာနိ အဘဗၺ ကာတံု။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေနတ သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


ေသာ၊ ထုိေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္။ စတုဟပါေယဟိ စ၊ အပါယ္ေလးဘုံတုိ႔မွလည္း။ ၀ိပၸမုေတၱာ၊ လြတ္ေျမာက္ရေပၿပီ။ ဆ၊ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ။ အဘိဌာနာနိ စ၊ ရုန္႔ရင္းေသာ အေၾကာင္းစု အမႈအျပစ္တုိ႔ကုိလည္း။ ကာတုံ၊ ျပဳျခင္းငွါ။ အဘေဗၺာ၊ မထုိက္ေတာ့ေပ။ သံေဃ၊ ေသာတာပန္သံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

(၃၉)
ကိဥၥာပိ ေသာ ကမံၼ ကေရာတိ ပါပကံ၊
ကာေယန ၀ါစာ ဥဒ ေစတသာ ၀ါ။
အဘဗၺ ေသာ တႆ ပဋိစ ၦဒါယ၊
အဘဗၺတာ ဒိ႒ပဒႆ ၀ုတၱာ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

ေသာ၊ ထုိေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္။ ကာေယန ၀ါ၊ ကုိယ္ျဖင့္ေသာ္၄င္း။ ၀ါစာယ ၀ါ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္၄င္း။ ဥဒ၊ ထုိ႔ျပင္။ ေစတသာ ၀ါ၊ စိတ္ျဖင့္ေသာ္၄င္း။ ပါပကံ ကမၼံ၊ မေကာင္းေသာ ျပစ္မႈကို။ ကိဥၥာပိ ကေရာတိ၊ မသိခဲ့၍ ေမ့ေလ်ာ့သမႈ ျပဳမိေစကာမူ။ ေသာ၊ ထုိ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္။ တႆ၊ ထုိျပဳမိေသာ ျပစ္မႈကုိ။ ပဋိစၦဒါယ၊ ဖုံးကြယ္ထိန္၀ွက္ျခင္းငွါ။ အဘေဗၺာ၊ မထုိက္ေတာ့ေပ။ ဒိ႒ပဒႆ၊ မဂ္ျဖင့္ျမင္သိ နိဗၺာန္ရွိေသာ အရိယာ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္၏။ အဘဗၺတာ၊ မေကာင္းအမႈ ျပဳမိေသာအခါ ကြယ္ကာဖုံးမႈ မျပဳထုိက္သူ၏ အျဖစ္ကုိ။ ၀ုတၱာ၊ ရွင္ေတာ္ဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္၏။ သံေဃ၊ ေသာတာပန္သံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ရတနာဟု သိသာရတုံ ဤဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။   

  (၄၀)
၀နပၸဂုေမၺ ယထာ ဖုႆိတေဂၢ၊
ဂိမွာန မာေသ ပဌမသိၼ ံဂိေမွ။
တထူပမံ ဓမၼ၀ရံ အေဒသယိ၊
နိဗၺာနဂါမိ ံ ပရမံ ဟိတာယ။
ဣဒမိၸ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


ဂိမွာနံ၊ ေႏြလတုိ႔တြင္။ ပဌမသၼိ ံ ဂိေမွ၊ ေႏြဦးအစ ျဖစ္ေသာ။ မာေသ၊ တန္ခူးလ၌။ ဖုႆိတေဂၢ၊ ေကာင္းစြာပြင့္သည့္ ခက္ဖ်ားစုံရွိေသာ။ ၀နပၸဂုေမၺ၊ ေတာအုပ္သည္။ (သသိရီေကာ ယထာ၊ အသေရရွိသကဲ့သုိ႔။) တထူပမံ၊ သဒၵါအနက္ ႏွစ္ခ်က္စုံကာ ထုိေတာအုပ္လွ်င္ ပုံပမာရွိေသာ။ နိဗၺာနဂါမိ ံ၊ နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။ ဓမၼ၀ရံ၊ သုံးပုံပိဋကတ္ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ။ ပရမံဟိတာယ၊ နိဗၺာနဓါတ္ အျမတ္ဆုံး အက်ိဳးစီးပြါး အလုိ႔ငွာ။ အေဒသယိ၊ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ၿပီ။ ဗုေဒၶ၊ ျမတ္စြာဘုရား၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ရတနာဟု သိသာရတုံ ဤဂုဏ္ေတာ္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

(၄၁)
၀ေရာ ၀ရညူ ၀ရေဒါ ၀ရာဟေရာ၊
အႏုတၱေရာ ဓမၼ၀ရံ အေဒသယိ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။
 


၀ေရာ၊ စိတ္ထားျမတ္သူ လူနတ္အမ်ား လုိလားေတာင့္တအပ္ ျမတ္ေတာ္မူထေသာ။ ၀ရညဴ၊ အျမတ္ဆုံးမွန္ နိဗၺာန္ကုိလည္း သိေတာ္မူထေသာ။ ၀ရေဒါ၊ အျမတ္တရားကို ေပးသနားေတာ္မူတတ္ထေသာ။ ၀ရာဟေရာ၊ က်င့္စဥ္အေကာင္း ေရွးေဟာင္းလမ္းျမတ္ကုိ ယူေဆာင္ေတာ္မူတတ္ထေသာ။ အႏုတၱေရာ၊ သာလြန္သည္မထင္ အျမတ္ဆုံး ဘုရားရွင္သည္။ ဓမၼ၀ရံ၊ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ။ အေဒသယိ၊ ေဟာၾကားေတာ္မူေပၿပီ။ ဗုေဒၶ၊ ျမတ္စြာဘုရား၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္သည္လည္း ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

(၄၂)
 ခီဏံ ပုရာဏံ န၀ နတၳိ သမ ၻ၀ံ၊
၀ိရတၱစိတၱာယတိေက ဘ၀သၼိ ံ။
ေတ ခီဏဗီဇာ အ၀ိရုဠွိဆႏၵာ၊
နိဗၺႏိ ၱ ဓီရာ ယထာယံ ပဒီေပါ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


(ေယသံ ခီဏာသ၀ါနံ၊ အၾကင္ရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ္တုိ႔အား။) ပုရာဏံ၊ ေရွးကံေဟာင္းစု ကုသုိလ္ အကုသိုလ္သည္။ ခီဏံ၊ သတၱိကင္းေခ် ကုန္ေပ်ာက္ခဲ့ရေပၿပီ။ န၀ံ၊ အသစ္ျဖစ္ေသာ ကံသည္လည္း။ နတၳိသမၻ၀ံ၊ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚျခင္း အလ်င္းမရွိေတာ့ေပ။ အာယတိေက ဘ၀သၼိ ံ၊ ေနာင္ျဖစ္ရမည့္ ဘ၀သစ္၌။ ၀ိရတၱစိတၱာ၊ တြယ္တာမက္ေမာျခင္း ကင္းေသာစိတ္ ရွိေတာ္မူၾကကုန္၏။ ေတ ခီဏာသ၀ါ၊ ထုိရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ္တုိ႔သည္။ ခီဏဗီဇာ၊ ကုန္ၿပီးေသာ ပဋိသေႏၶမ်ိဳးေစ့ ရွိေတာ္မူၾကကုန္၏။ အ၀ိရုဠွီဆႏၵာ၊ ဘ၀ဆက္တည္ စည္ပင္ေရး၀ယ္ တြယ္တာေသာ ဆႏၵ ရွိေတာ္မမူၾကကုန္။ အယံ ပဒီေပါ၊ ဤဆီမီးသည္။ နိဗၺာတိ ယထာ၊ ၿငိမ္းေလဘိသကဲ့သုိ႔။ ဓီရာ၊ ပညာရွိအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ။ ေတ ခီဏာသ၀ါ၊ ထုိရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ္တုိ႔သည္။ နိဗၺႏၱိ၊ သံသရာစက္ရဟတ္ အဆက္ျပတ္၍ ဇာတ္စုံရုပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေတာ္မူၾကေလကုန္၏။ သံေဃ၊ ရဟႏၱာသံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

  (၄၃)
ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ အႏ ၱလိေကၡ။
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊
ဗုဒၶံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။


ဣဓ၊ ဤအရပ္၌။ ဘုမၼာနိ၊ ေျမ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ယာနိ ဘူတာနိ ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ အႏၱလိေကၡ၊ ေကာင္းကင္၌။ ယာနိ ဘူတာန ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ သမာဂတာနိ၊ စုေ၀းေရာက္လာၾကကုန္၏။ (ေတ မယံ၊ ထုိငါတုိ႔သည္။) ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊ နတ္လူအမ်ား ေလးစားပူေဇာ္အပ္ေသာ။ တထာဂတံ၊ တထာဂတမည္ေတာ္မူေသာ။ ဗုဒၶံ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို။ နမႆာမ၊ ရွိခုိးၾကပါကုန္၏။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

(၄၄)
ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ အႏ ၱလိေကၡ။
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊
ဓမၼံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။


ဣဓ၊ ဤအရပ္၌။ ဘုမၼာနိ၊ ေျမ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ယာနိ ဘူတာနိ ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ အႏၱလိေကၡ၊ ေကာင္းကင္၌။ ယာနိ ဘူတာန ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ သမာဂတာနိ၊ စုေ၀းေရာက္လာၾကကုန္၏။ (ေတ မယံ၊ ထုိငါတုိ႔သည္။) ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊ နတ္လူအမ်ား ေလးစားပူေဇာ္အပ္ေသာ။ တထာဂတံ၊ တထာဂတမည္ေတာ္မူေသာ။ ဓမၼံ၊ တရားေတာ္ကို။ နမႆာမ၊ ရွိခုိးၾကပါကုန္၏။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

 (၄၅)
ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ အႏ ၱလိေကၡ။
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊
သံဃံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။


ဣဓ၊ ဤအရပ္၌။ ဘုမၼာနိ၊ ေျမ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ယာနိ ဘူတာနိ ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ အႏၱလိေကၡ၊ ေကာင္းကင္၌။ ယာနိ ဘူတာန ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ သမာဂတာနိ၊ စုေ၀းေရာက္လာၾကကုန္၏။ (ေတ မယံ၊ ထုိငါတုိ႔သည္။) ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊ နတ္လူအမ်ား ေလးစားပူေဇာ္အပ္ေသာ။ တထာဂတံ၊ တထာဂတမည္ေတာ္မူေသာ။ သံဃံ၊ သံဃာေတာ္ကို။ နမႆာမ၊ ရွိခုိးၾကပါကုန္၏။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

ရတနသုတၱံ နိဌိတံ။
ရတနသုတၱံ၊ ရတနသုတ္သည္။ နိ႒ိတံ၊ ၿပီးၿပီ။ ။


.

Saturday, 2 February 2013

ကုိယ့္ဇနီးနဲ႔ကိုယ္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္ျခင္း

 နဲနဲ မသင့္ေတာ္သလုိ ျဖစ္ေနေပမဲ့ ဗဟုသုတျဖစ္ေစဖုိ႔ မ၀ံ့မရဲနဲ႔ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသားမ်ား မွတ္သားႏုိင္ဖုိ႔ပါ။

ပိုင္ဆုိင္ၿပီးသား ပစၥည္းေတာင္ အသုံးမတတ္ရင္ သုိ႔မဟုတ္ မေတာ္မတရား အသုံးျပဳရင္ ပစၥည္းပုိင္ရွင္မွာ အျပစ္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ကားတစ္စီးပိုင္ဆုိင္ထားတယ္ ဆုိၾကပါစုိ႔။ အဲဒီကား တာယာကၽြတ္ေပါက္ၿပဲေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ဘရိတ္ပ်က္ေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ဆီလုိက္မမွန္ရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေလးက်ိဳးေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေရွ့မီးေနာက္မီးပ်က္စီးေနရင္ ကားေမာင္းတဲ့သူမွာ အျပစ္ဒဏ္ထိတတ္ပါတယ္။

အဲဒီ ဥပမာလုိပါဘဲ။ အိမ္ေထာင္ရွင္ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္ပိုင္ တရား၀င္ လက္ထပ္ယူထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး (ကုိယ့္ရဲ့ဇနီးမယား)ပင္ ျဖစ္ပေစ၊ အခါမသင့္ရင္ ဒါမွမဟုတ္ သဘာ၀ထက္ပုိလြန္ရင္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္ပါတယ္တဲ့။ စြယ္စုံေက်ာ္ထင္က်မ္းက ဆုိထားတာပါ။ မူရင္းအတုိင္း ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
.......


၁း၂း၇၅။ ။ "မိစၧာျဖစ္ဖြယ္၊ အိမ္ရွင္ဝယ္၊ ေလးသြယ္ရွိ၏ အဘယ္နည္း" ၏ အေျဖ ကား-

အကာလ၊ အေဒသ၊ အနဂၤမနိယ၊ အဓမၼ ဟူ၍ ေလးပါး တည္း။ 

ထိုေလးပါးတို႕တြင္...

အကာလ ဟူသည္ကား.... 
ဥတုလာေသာအခါ၊ ဖ်ားနာေသာအခါ၊ အလိုမရွိေသာခါ၊ သားငယ္ႏို႕စို႕ေသာအခါ၊ ရက္ကန္း ဗိုင္းဝါ အစရွိေသာ အလုပ္အကိုင္ကုိ ျပဳေသာအခါ။ ဤကား အကာလ အခါတည္း။

အေဒသ ဟူသည္ကား....
 ေစတီ ပုထိုး ရွိခိုးဝတ္တက္ေသာ ေနရာ၊ အမိ အဖတို႕ႏွင့္ စကားေျပာဆိုေသာေနရာ၊ ဆရာသမားနီးေသာေနရာ။ ဤကား အ ေဒသ အခါတည္း။

အနဂၤမနိယဟူသည္ကား...... 
ပႆာဝမဂ္မွတစ္ပါး ဝစၥမဂ္ စသည္ကို က်င့္ျခင္းသည္ အနဂၤမနိယ မည္ ၏။ 

အဓမၼဟူသည္ကား...... 
က်င့္႐ိုးမဟုတ္ေသာ အရာ၌က်င့္ ျခင္းသည္ အဓမၼမည္၏။ 

ထို႕ေၾကာင့္ ဆဂတိဒီပနီ၌-

အကာေလ အေဒေသ အဓေမၼန အနေဂၤန ေသဝႏၲႆသ ကဒါေရပိ မိစၧာစာေရာ ေဟာတိ ဟု မိန္႕အပ္၏။

အနက္ကား........

အကာေလ၊ ေရာဂါကိုယ္ဝန္ အလြန္ရင့္၍ မျပဳသင့္ေသာအခါ၌ လည္းေကာင္း။ 
အေဒေသ၊ မိဘဆရာ သူတကာတို႔  ျမင္သာသျဖင့္ မသင့္ေသာေနရာ၌ လည္းေကာင္း။ 
အဓေမၼန၊ က်င့္႐ိုးမဟုတ္ သျဖင့္လည္းေကာင္း။ 
အနေဂၤေန၊ ေဆးဝါးမွီဝဲ ရွိၿမဲအဂၤါထက္ လြန္သျဖင့္ လည္းေကာင္း။ 
 ေသဝႏၲႆ၊ မွီဝဲေသာသူအား။ သကဒါေရပိ၊ မိမိ မယား၌လည္း။ 
မိစၧာစာေရ၊ မွားေသာအက်င့္သည္။ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။ 

ကာမသွ်တ္၌လည္း လျပည့္ လကြယ္ ရွစ္ရက္ သတင္းႀကီး။ ဤေန႕တို႕၌ မမွီဝဲအပ္ ဟု ဆုိသည္။

ဤသို႕ မိမိမယား၌ မိစၧာစာရကံထိုက္သည္၏အျဖစ္ကို သိအပ္မွတ္အပ္သည္။

၄င္းပုစၧာ၏ ဝိသဇၨနာကားၿပီး၏။

စြယ္စံုေက်ာ္ထင္ အေျဖက်မ္း
http://www.zaygwet.com/literature.php?id=139 
 ..


ဒီစာစုေလးေတြ ဖတ္ၿပီး နဲနဲေတာ့ အေတြးပြါးေနမိတယ္။ လင္ေယာက်္ားက ကုိယ့္ဇနီးမယားကို အခ်ိန္အခါမဟုတ္ဘဲ က်ဴးလြန္မႈျပဳရင္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္တယ္ဆုိရင္ ဇနီးမယားက ကုိယ့္လင္ေယာက်္ားကို အခ်ိန္အခါမဟုတ္ဘဲ အတင္းဆက္ဆံခုိင္းရင္ေကာ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ မထုိက္ဖူးလားေပါ့။ လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးေလးလက အင္တာနက္မွာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖတ္မိလုိက္တယ္။ ဇနီးမယားငါးေယာက္က (အခ်ိဳ့ႏုိင္ငံ၌ တရား၀င္ မိန္းမမ်ားစြာ ယူလုိ႔ရ၏) သူတုိ႔လင္ေယာက်္ားကို အလုိမတူဘဲ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ၾကလုိ႔ လင္ေယာက်္ား ဆုံးပါးသြားရရွာတယ္ ဆုိတဲ့သတင္းပါ။ အဲဒါကုိ ေသခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္သလုိလုိမ်ား ျဖစ္ေနမလားလုိ႔ပါ။ ကာေမသု မိစၦာစာရဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ကေတာင္မွ... ကာေမသု၊ ကာမဂုဏ္တုိ႔၌။ မိစၦာစာရ၊ မွားယြင္းစြာက်င့္ျခင္း အလြန္အက်ဴးက်င့္ျခင္းလုိ႔ ဆုိထားတာမဟုတ္လား။

ဘယ္လုိဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ။ ဘယ္အရာမဆုိ လြန္လြန္ကဲကဲ ျဖစ္ရင္ မေကာင္းပါဘူး။ အတုိင္းအတာေတာ့ ရွိသင့္ပါတယ္။ အစားအစာေတာင္မွ နင္းကန္ပိတ္စားရင္ ေဘးျဖစ္တတ္ေသးတာ မဟုတ္လား။ ေလာဘႀကီးတာတုိ႔ ေဒါသႀကီးတာတုိ႔ အတၱႀကီးတာတုိ႔ မာနႀကီးတာတုိ႔ မနာလုိ၀န္တုိမႈ အားႀကီးတာတုိ႔ဟာလဲ အတုိင္းအတာတစ္ခုထက္ ပုိလာရင္ ကာယကံရွင္ကုိဘဲ ျပန္လာထိခိုက္တတ္တာ ဓမၼတာပါဘဲ။ ဒီေတာ့ လူသားအားလုံး ဘယ္အရာကိုမွ လုိအပ္တာထက္ ပုိ မျဖစ္ခ်င္ၾကပါနဲ႔လုိ႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါရေစ။ ။

Photo
From here by courtesy of Google search