Tuesday, 25 November 2014

အလွဴေငြမ်ား လႊဲၿပီးျခင္း

ပဲခူးတုုိင္း ေရတာရွည္ၿမိဳ့နယ္ ထန္းေတာေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္း ျပင္ဆင္ႏုုိင္ရန္အတြက္ ၿဗိတိန္ႏုုိင္ငံမွ လက္ခံရရွိေသာ အလွဴေငြမ်ားကိုု ယေန႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုုိ႔ လႊဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴေငြႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတုုိင္းျဖစ္ပါသည္။

အရွင္ဇနက (အဂၤါေမာင္)...... ..................စတာလင္ေပါင္   ၅၅ ေပါင္
ကုုိကိုုေမာင္ (ပန္းရနံ႔)...............................စတာလင္ေပါင္   ၅၀ ေပါင္
ေဒၚခင္ျမမ်ိဳးဆင့္ မိသားစုု..........................စတာလင္ေပါင္ ၁၀၀ ေပါင္
ေမာင္ေက်ာ္+မုုိးငယ္ မိသားစုု...................စတာလင္ေပါင္    ၅၀  ေပါင္
ဦးစိန္၀င္း+ေဒၚေဆြေဆြ၀င္း မိသားစုု...... .စတာလင္ေပါင္    ၅၀ ေပါင္
ဦးတင္ေအာင္ မိသားစုု.............................စတာလင္ေပါင္    ၄၅ ေပါင္
.....
စုုစုုေပါင္း ................................................စတာလင္ေပါင္ေငြ  ၃၅၀ ေပါင္ တိတိ။


ယေန႔ေပါက္ေစ်း စတာလင္တစ္ေပါင္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၆၀၀ (တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာက်ပ္) ႏႈန္းျဖင့္ လႊဲလုုိက္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ (၃၅၀x၁၆၀၀-၅၆၀၀၀၀) ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၆၀၀၀၀ (ငါးသိန္းေျခာက္ေသာင္းက်ပ္)တိတိ ထုုတ္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 


အလွဴရွင္အေပါင္းလဲ ပညာပါရမီရင့္သန္ႏုုိင္ဖုုိ႔ အေထာက္အပံ့ေကာင္း ျဖစ္ပါေစ။
မုုဒိတာအဖြဲ႔၀င္မ်ားလဲ ဆက္လက္ၿပီး ပရဟိတလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ညီညြတ္စြာ စုုေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ၾကပါေစ။
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ကေလးသူငယ္မ်ားလဲ စာေပကိုု ႀကိဳးစားသင္ယူႏိုုင္ၿပီး အနာဂါတ္ရဲ့ ပညာတတ္ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း သူရဲေကာင္းမ်ား အသီးသီး ျဖစ္ႏုုိင္ၾကပါေစ။


အရွင္ဇနက (အဂၤါေမာင္)
၂၅.၁၁.၂၀၁၄ အဂၤါေန႔ ၁၃း၅၇ နာရီ)