Tuesday, 28 August 2012

အဖသတ္သား မင္းငါးဆက္

ပထမသံဂၤါယနာတင္ၿပီးေနာက္တြင္ အဇာတသတ္မင္းႀကီးသည္ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္အား ယခု မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခုႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားက သာသနာေတာ္ကုိ အႏွစ္ငါးေထာင္ ပုိင္းျခားထားေတာ္မူခဲ့သည္။ သာသနာေတာ္ႏွစ္ႏွင့္သကၠရာဇ္ မညီမညြတ္ျဖစ္ခ်ိမ့္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ႏွင့္သကၠရာဇ္ တစ္ခ်က္တည္း ညီညြတ္ေအာင္ သကၠရာဇ္ကုိ ျပန္ထားေတာ္မူပါ ဟု ေလွ်ာက္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွင္မဟာကႆပသည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ မွ ၁၄၇ ကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ကာ ၁ ခုၾကြင္း ျပဳၿပီး သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၁ ခု ဟု စတင္ေရတြက္ေစေလသည္။ (ယခုအခါ၌ သာသနာေတာ္ႏွစ္မွာ  ၂၅၅၆ ခုႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ စကားခ်ပ္)။

ဖခင္ဘုရင္ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ အဇာတသတ္မင္းႀကီးအား ၄င္း(အဇာတသတ္မင္းႀကီး)၏ သားေတာ္ ဥဒယဘဒၵမင္းသားက သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၄ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္၍ နန္းတက္သည္။

ထုိဥဒယဘဒၵမင္းအား ၄င္း(ဥဒယဘဒၵ)မင္း၏ သားေတာ္ အႏုရုဒၶါမင္းသားက သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၄၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္၍ နန္းတက္သည္။

ထုိ အႏုရုဒၶါမင္းအား ၄င္း(အႏုရုဒၶါမင္း)၏ သားေတာ္ မု႑မင္းသားက သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၄၄ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္၍ နန္းတက္သည္။

ထုိမု႑မင္းအား ၄င္း(မု႑မင္း)၏ သားေတာ္ နာဂဒါသမင္းသားက သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္၍ နန္းတက္သည္။

ထုိနာဂဒါသမင္းအား ၄င္း(နာဂဒါသမင္း)၏ အမတ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ သုသုနာဂအမတ္ႀကီးက သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၇၂ ႏွစ္တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္၍ နန္းတက္သည္။  ဤတြင္မွ အဖသတ္သား ငါးဆက္ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားသည္။ 

ထုိအျခင္းအရာတုိ႔ကို ၾကည့္ရႈသုံးသပ္ၿပီး အေဖကို သတ္ျဖတ္ေသာသားသည္ မိမိ၏သားက မိမိအား ျပန္သတ္တတ္သည္ ဟူေသာ နိယာမတစ္ခု ရရွိလုိက္သလုိ ခံစားမိသည္။ ။

ခ်ဳပ္။
-အဇာတသတ္မင္း
-ဥဒယဘဒၵမင္း
-အႏုရုဒၶါမင္း
-မု႑မင္း
-နာဂဒါသမင္း

လကၤာ။
အဇာ ဥဒ၊ ႏုရုဒၶ၊ မု႑ နာဂဒါ။
ဖသတ္နန္းတက္၊ မင္းငါးဆက္၊ မပ်က္မွတ္ၾကပါ။
(အဂၤါေမာင္)


ကုိးကား။
မဲထီးဆရာေတာ္၏ ၀ံသဒီပနီ၊ စာ ၁၃-၁၄


.

Saturday, 25 August 2012

သာယာကုန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္း

သန္လ်င္ၿမိဳ့၊ သာယာကုန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ပရဟိတေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ အလွဴခံျခင္းလုပ္ငန္းကို ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြ႔ဲမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အလွဴေငြ ပိတ္သိမ္းခ်ိန္၌ လက္ခံရရွိေသာ အလွဴေငြပမာဏမွာ ၁၁၈၆၉၃၀၀ က်ပ္( တစ္ကုေဋ တစ္သန္း ရွစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္း ကုိးေထာင့္ သုံးရာက်ပ္တိတိ) ရရွိခဲ့ပါသည္။ အေသးစိပ္အေျခအေနကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ  ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ဘေလာ့ဂ္၌ တင္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာ ၿဗိတိန္ အေမရိကန္ ဂ်ပန္ စကၤာပူ ထုိင္၀မ္ မေလးရွား စသည့္ ႏုိင္ငံအတြက္ အလွဴေငြ လက္ခံရရွိမႈ အေသးစိပ္ အေနအထားကို မုဒိတာဘေလာ့ဂ္ရဲ့  ဒီေနရာေလးမွာ သြားေရာက္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အလွဴေငြ လက္ခံရရွိၿပီး ျဖစ္၍ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အေဆာက္အဦ ပုံၾကမ္းကိုလဲ ေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀×၄၀ ျဖစ္ပါသည္။ ပုံၾကမ္းအေသးစိပ္ကုိ ပုံႏွင့္တကြ ၾကည့္ရႈလုိလွ်င္ ဒီေနရာေလးမွာ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေမတၱာျဖင့္
အရွင္ဇနက၊ လန္ဒန္
..

Wednesday, 15 August 2012

အလွဴခံပိတ္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ ေငြလႊဲၿပီးျခင္း

ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ဦးစီး၍ သန္လ်င္ၿမိဳ့၊ သာယာကုန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးပရဟိတေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ (၁၃.၇.၂၀၁၂) ေသာၾကာေန႔ကစၿပီး အလွဴခံလာခဲ့ပါသည္။ ထုိက္သင့္သေလာက္ အလွဴေငြ လက္ခံရရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ အလွဴခံျခင္းကိစၥကို ဒီကေန႔ (၁၅.၈.၂၀၁၂) ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ပိတ္သိမ္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အလွဴခံရရွိသည့္ စတာလင္ေပါင္ေငြ ၄၀၀ တိတိကိုလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မုဒိတာအဖြဲ႔အက်ိဳးေဆာင္ ေက်ာ္စြာစုိးျမတ္ဆီ ဒီကေန႔ လႊဲပုိ႔လုိက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိေပါက္ေစ်းမွာ စတာလင္ေပါင္ေငြ ၁ ေပါင္ လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃၃၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၃၃၀×၄၀၀= ၅၃၂၀၀၀

ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၅၃၂၀၀၀ က်ပ္ (ငါးသိန္းသုံးေသာင္းႏွစ္ေထာင္က်ပ္) တိတိ ထုတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

၁။ ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါးအား ရည္စူး၍ အရွင္ဇနက (အဂၤါေမာင္) စတာလင္ေပါင္ ၅၀
၂။ ကုိကုိေမာင္(ပန္းရနံ႔) ၊ စတာလင္ေပါင္ ၅၀
၃။ အရွင္နာဂေသန (ဘာမင္ဂမ္) ၊ စတာလင္ေပါင္ ၂၀
၄။ ဦးတင္ေအာင္ မိသားစု (လန္ဒန္) စတာလင္ေပါင္ ၅၀
၅။ ကြယ္လြန္သူ မသက္သက္အား ရည္စူး၍ ကုိမ်ိဳး+မျဖဴေဖြး မိသားစု(လန္ဒန္) ၊ စတာလင္ေပါင္ ၃၀
၆။ ကုိကုိ ညီညီ (လန္ဒန္) စတာလင္ေပါင္ ၂၀
၇။ ေမာင္ေက်ာ္+မုိးငယ္ (သမီး) ဟတ္စုလြင္ (လန္ဒန္) စတာလင္ေပါင္ ၃၀
၈။ ေမာင္ေနလင္းေအာင္(လန္ဒန္) ၊ စတာလင္ေပါင္ေငြ ၂၅
၉။ မသီတာထြန္း(လန္ဒန္) ၊ စတာလင္ေပါင္ေငြ ၂၅
၁၀။ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးသန္႔(လန္ဒန္) ၊ စတာလင္ေပါင္ေငြ ၁၀
၁၁။ မပန္းျဖဴေမႊး(လန္ဒန္) ၊ စတာလင္ေပါင္ေငြ ၃၀
၁၂။ Vijay (လန္ဒန္) ၊ စတာလင္ေပါင္ေငြ ၁၀
၁၃။ ေဒါက္တာလွစုိး + ေဒၚေ၀ေ၀လြင္စုိး (လန္ဒန္) ၊ စတာလင္ေပါင္ေငြ ၅၀

စုစုေပါင္း စတာလင္ေပါင္ေငြ ၄၀၀ တိတိ


အလွဴရွင္မ်ားအားလုံး မုဒိတာအဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံး ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားအားလုံး ကိုယ္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
အရွင္ဇနက
လန္ဒန္ 

.

Friday, 10 August 2012

ခရီးတစ္ေထာက္


ဂရန္တီမဲ့တဲ့
ပ်ိဳမွ်စ္ႏုနယ္မႈေတြ
အုိလံပစ္ၾကည့္ရင္း
အုိစာလာခဲ့။

စဥ္းစားေနမိတယ္။

တီဗီၾကည့္ရင္း
တီဘီအေၾကာင္း။

ေအ့ဒ္ေတြ ေပးေနရင္း
ေအ့ဒ္ဇ္ ကူးစက္ခံရသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း။

ဒီလုိနဲ႔
သံေ၀ဂေတြ၀င္လာေရာ
တဏွာအေၾကာင္း စဥ္းစားရင္း
သူနာ တစ္ေယာက္ကို သတိရသြားမိလုိ႔။

အကၡရာပါဒေယာ ဧကစတၱာလီသံ
စာက်က္သံေတြ နားေယာင္ရင္း
အ အစ အံ အဆုံး
အကၡရာေတြ သီကုံးလုိက္ေတာ့
မုန္းလုိက္တာ
ငါ့ရဲ့ အုိစာျခင္းေတြကုိ။

.