Thursday, 27 September 2012

က်ိဳးေပါက္ေျပာက္ၾကား

 လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ားအေနျဖင့္ ငါးပါးသီလကုိ မက်ိဳး မေပါက္ မေျပာက္ မၾကားဘဲ ထိန္းသိမ္းႏုိင္လွ်င္ သီလစင္ၾကယ္ၿပီး ဘ၀သံသရာအတြက္ စိတ္ေအးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သီလစင္ၾကယ္လွ်င္ စိတ္တည္ၾကည္ႏုိင္ပါသည္။ စိတ္တည္ၾကည္ေနတဲ့ သူအတြက္ အမွန္တရားကို သိရွိဖို႔ရန္ လြယ္ကူသြားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါးပါးသီလကုိ မက်ိဳး မေပါက္ မေျပာက္ မၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကပါကုန္။ ။

က်ိဳး
ငါးပါးသီလထဲမွ အစဆုံး သီလႏွင့္ ေနာက္ဆုံး သီလ ပ်က္လွ်င္ သီလက်ိဳးသည္ဟု ေခၚပါသည္။ (ပါဏာတိပါတႏွင့္သုရာေမရယသိကၡာပုဒ္)

ေပါက္
အလယ္သီလ ပ်က္လွ်င္ သီလေပါက္သည္ဟု ေခၚပါသည္။
(ကာေမသု မိစၦာစာရ သိကၡာပုဒ္)

ေျပာက္
တစ္ခုျခား သီလပ်က္လွ်င္ သီလေျပာက္(အစက္အေျပာက္ျဖစ္)သည္ဟု ေခၚပါသည္။
(ပါဏာတိပါတ+ကာေမသုမိစၦာစာရ+သုရာေမရယသိကၡာပုဒ္) သုိ႔မဟုတ္ (အဒိႏၷာဒါန+မုသာ၀ါဒသိကၡာပုဒ္)

ၾကား
ႏွစ္ခု သုံးခုစီ သီလပ်က္လွ်င္ သီလၾကားသည္ဟု ေခၚပါသည္။
(ပါဏာတိပါတ၊အဒိႏၷာဒါန၊ ကာေမသုမိစၦာစာရသိကၡာပုဒ္+ မုသာ၀ါဒ၊ သုရာေမရယသိကၡာပုဒ္) သုိ႔မဟုတ္
(ပါဏာတိပါတ၊အဒိႏၷာဒါန+ ကာေမသုမိစၦာစာရသိကၡာပုဒ္၊ မုသာ၀ါဒ၊ သုရာေမရယသိကၡာပုဒ္)

လကၤာ။
ငါးပါးသီလ၊ ေစာင့္ထိန္းမွ၊ ဘ၀ခ်မ္းသာမွာ။
က်ိဳးေပါက္ေျပာက္ၾကား၊ ထုိေလးပါး၊ ေရွာင္ရွားၾကေလရာ။
စ-ဆုံး ပ်က္လွ်င္၊ က်ိဳးသည္ပင္၊ ေခၚတြင္မွတ္ၾကရာ။
အလယ္ပ်က္က၊ ေပါက္ၿပဲရ၊ မုခ်မွတ္စရာ။
တစ္ခုျခားပ်က္၊ ေျပာက္ပတ္ထြက္၊ ေလးနက္ စဥ္းစားပါ။
ႏွစ္ခုသုံးခု၊ လြန္ၾကဴးျပဳ၊ ၾကားမႈမွတ္ေသခ်ာ။
သီလငါးပါး၊  ေစာင့္ထိန္းျငား၊ ေရာက္ျငား ဘုံေဒ၀ါ။ (အဂၤါေမာင္)


ငါးပါးသီလ အၿမဲေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ ဘ၀ကို ျမွင့္တင္ၾကပါစုိ႔။


ကုိးကား။
ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရာဘိ၀ံသ၏ "အပါယ္တံခါးပိတ္ နိဗၺာန္တံခါးဖြင့္ တရားေတာ္"
ဗုဒၶသာသာသနာ ႏွစ္ ၂၆၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္တရား။

.

Wednesday, 19 September 2012

တစ္ေက်ာ့ျပန္ ၀ိမုတၱိယုဂေခတ္

ဗုဒၶသာသနာႏွစ္ကို ယုဂေခတ္ ငါးမ်ိဳးစီနဲ႔ ခြဲျခားထားပါတယ္။ ယုဂေခတ္ တစ္ခုကို အနွစ္ ငါးရာတိတိ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ယုဂေခတ္ကာလေတြကေတာ့...

၁။ ၀ိမုတၱိယုဂေခတ္
ပရမတ္ကို ဦးထိပ္ထားၿပီး ၀ိပႆနာတရားအားထုတ္ၾကလုိ႔ မဂ္ေပါက္ဖုိလ္၀င္ အရိယာေတြ မ်ားျပားတဲ့ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခတ္ကာလကေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ၿပီး သာသနာ ၅၀၀ အထိ အက်ံဳး၀င္ပါတယ္။

၂။ သမာဓိယုဂေခတ္
ပညတ္ႏွင့္ပရမတ္ႏွစ္ခုလုံးကုိ ဦးတည္ေနၾကတဲ့အတြက္ စ်ာန္တန္ခုိးအဘိညာဥ္ေတြ ထြန္းကားေနတဲ့ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္တယ္။ သာသနာအႏွစ္ ၅၀၀ ကေန အႏွစ္ ၁၀၀၀ အထိ အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။

၃။ သီလယုဂေခတ္
ပညတ္ကုိသာ အားထုတ္သူမ်ားတဲ့အတြက္ ၀ါရိတၱသီလ၊ စာရိတၱသီလတုိ႔ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းၿပီး ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္တဲ့ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာအႏွစ္ ၁၀၀၀ ကေန အႏွစ္ ၁၅၀၀ အထိ အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။

၄။ သုတယုဂေခတ္
ပညတ္ကုိသာ အေလးေပးၿပီး စာေပက်မ္းဂန္တုိ႔ ေလ့က်က္ဖန္မ်ားတဲ့အတြက္ စာတတ္ေပတတ္ ပိဋကတ္ အေက်ာ္အေမာ္ေတြ ထြန္းကားတဲ့ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာ အႏွစ္ ၁၅၀၀ ကေန အႏွစ္၂၀၀၀ အထိ အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။

၅။ ဒါနယုဂေခတ္
ပညတ္ကုိသာ အေလးေပးၿပီး အလွဴအတန္းတုိ႔ကုိသာ ျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ ဒါနရွင္မ်ား ေပၚထြန္းၿပီး အလွဴမစဲ တသဲသဲ ျဖစ္ေနတဲ့ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာအႏွစ္ ၂၀၀၀ ကေန အႏွစ္၂၅၀၀ ထိ အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။

အခုေရာက္ေနဆဲ သာသနာႏွစ္ကေတာ့ ၂၅၅၆ ခုႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိမုတၱိေခတ္ကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေရာက္လာျခင္းပါဘဲ။ ဒီ၀ိမုတၱိေခတ္က သာသနာႏွစ္ ၂၅၅၀ ကေန အႏွစ္ ၃၀၀၀ ထိ အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလုိ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ၀ိမုတၱိေခတ္ ဦးလွည့္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံဘဲ ပရမတ္တရားတုိ႔ကုိသာ အေလးေပးတဲ့ ၀ိပႆနာတရားမ်ားကုိ က်င့္ႀကံအားထုတ္ၿပီး မဂ္ဥာဏ္ဖုိလ္ဥာဏ္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရင္ျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ႏုိင္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ျမန္မာျပည္တင္မကဘဲ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာပါ ၀ိပႆနာတရားစခန္းေတြ ပ်ံ့ႏွံ႔တည္ရွိေနပါၿပီ။ ျပည္တြင္းျပည္ပက ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ၀ိမုတၱိေခတ္ဆုိတဲ့ တကယ့္အခြင့္အေရးထူးႀကီးဟာ သာသနာႏွစ္ ၃၀၀၀ အထိ တည္ရွိေနပါမယ္။ အခြင့္အေရး ေပးခုိက္ ယူထားလုိက္ၾကရင္ အေကာင္းဆုံးပါဘဲ။ သာသနာႏွစ္ ၃၀၀၀ ျပည့္ၿပီးေနာက္ တစ္ေက်ာ့ ျပန္လာဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခြင့္ထူးႀကီးကို လက္၀ယ္ပုိင္ပုိင္ ဆြဲကုိင္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳေပးလုိက္ပါတယ္။

လကၤာ။
၀ိမုတ္ သမာ၊ သီလာ သုတ၊ 
ဒါန မည္တြင္၊ ဤငါးအင္ကား
ေခၚတြင္ယုဂ၊ ေခတ္ကာလတည္း။
(အဂၤါေမာင္)


.
ကုိးကား။
အရွင္ေကလာသ
ကႏၷီနည္း သမထ-၀ိပႆနာက်င့္စဥ္က်မ္း
စာ၊ ၁၇၉-၁၈၀

အရွင္ေဃာသိတ
တစ္ဘ၀သာသနာ
စာ၊ ၂၄၁


.