Sunday, 19 July 2009

ေတးထပ္စပ္နည္းမ်ား

လြန္ခဲ့တဲ့အပတ္က လန္ဒန္တကၠသုိလ္ထဲက စာၾကည့္တုိက္တစ္ခုကုိ ေရာက္ခဲ့တယ္။ အဂၤါေမာင္လဲ စာၾကည့္တုိက္ဆုိတဲ့အသံၾကားရင္ သြားခ်င္တဲ့စိတ္က တားဆီးလုိ႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အတန္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ထဲ စာၾကည့္တုိက္ထဲ ေလ်ာက္ၾကည့္ျဖစ္တယ္။

စာၾကည့္တုိက္ ကဒ္ကေလး ထုတ္ေပးၿပီးသားျဖစ္လုိ႔ စာၾကည့္တုိက္ထဲ ၀င္ရတာ အဆင္ေျပပါတယ္။ လ်ပ္စစ္(ကြန္ျပဴတာ)နည္းပညာနဲ႔ ပိတ္ထားတဲ့ ဂိတ္ကုိ ကဒ္ျပားေလး တင္လုိက္ရင္ အလုိအေလ်ာက္ပြင့္သြားတာပါဘဲ။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ အကူအညီေတာင္းစရာမလုိေတာ့ဘူးေပါ့။ ကဒ္ျပားမရွိရင္ အကူအညီေတာင္းရမယ္၊ အစစ္အေဆးခံရမယ္။ အခန္႔မသင့္ရင္ ၀င္ခြင့္ေတာင္ ရမွာမဟုတ္ဘူး။

စာၾကည့္တုိက္ထဲမွာ တစ္ကမၻာလုံးမွာရွိတဲ့ ဘာသာ(Language)ေပါင္းစုံနဲ႔ေရးထားတဲ့ စာအုပ္ေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာၾကည့္တုိက္ နဲနဲႀကီးေတာ့ ရွာေဖြရခက္တယ္။ ကြန္ပ်ဴတာန႔ဲ ရွာလုိ႔ရေပမဲ့ အဂၤါေမာင္က စာၾကည့္တုိက္ပညာ မရွိေသးေတာ့ စာၾကည့္တုိက္ ၀န္ထမ္းကိုဘဲ ေမးျမန္းၿပီး ျမန္မာစာအုပ္ထားရာ စာအုပ္စင္ကုိ ေရာက္သြားပါတယ္။ ျမန္မာစာအုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးမရွိေပမဲ့ ထုိက္သင့္သေလာက္ေတာ့ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာက စာအုပ္ေတြမ်ားပါတယ္။

ျမန္မာစာအုပ္စင္ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းဘဲ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ေကာက္ကုိင္မိလုိက္တယ္။ ေတးထပ္ေပါင္းခ်ဳပ္ႀကီးဆုိတဲ့စာအုပ္ဘဲ။ တတိယအႀကိမ္ထုတ္ထားတဲ့စာအုပ္ပါ။ ပုံႏွိပ္စာေတြ (ကြန္ျပဴတာရုိက္မဟုတ္ပါ)ဆုိေတာ့ စာလုံးေတြက ျပြတ္သိပ္ေနတာပါဘဲ။

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီစာအုပ္ထဲက ေတးထပ္စပ္နည္း သုံးပုဒ္ကုိ အဂၤါေမာင္ ကူးယူခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီသုံးပုဒ္ကုိ ေတးထပ္၀ါသနာပါသူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ေစဖို႔ႏွင့္ အဂၤါေမာင္အတြက္လဲ မွတ္စုက်န္ေအာင္ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ။
ေရွးပညာရွိတစ္ဦးေရး ေတးထပ္စပ္နည္းဥပေဒကုိ

အေျခ ကာရန္ အခံ အအုပ္ႏွင့္တကြ ျပဆုိအပ္ေသာ ေတးထပ္
*****
ေတးထပ္ကုိ ဥာဏ္ဆလုိ႔၊ ႀကံၾကေတာ့ စပ္ပုံ၊

ဆယ့္ရွစ္ပုိဒ္ေတြ႔ႀကဳံလ်င္၊ အလုံးစုံၿပီးၿမဲ၊

အစက ေျခာက္သံုးခ်ီသည္၊ ဆုံးေလၿပီ ခုနစ္နဲ႔ဘဲ၊

၏ ၍ ၌ သည္ ႏွင့္ ကုိကုိ၊ သဒၵါလုိ မွတ္စြဲ၊

အဓိပၸါယ္ တယ္မလြဲေစနဲ႔၊ ႀကံခဲလုိ႔ စပ္ပါ၊

စပ္ေျခာက္ေထြ သတ္ေျခာက္ပါးကုိလ၊ မမွားေအာင္ သိၾကေစရာ၊

ေပါရာဏကထာကုိ၊ အခါခါဥာဏ္ရႈလုိ႔၊

ဧခ်င္းစု လကၤာေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္လွေစ၊

ေတးထပ္ရုိး သုအေျခကုိ၊ ဥပေဒ မွတ္ပါၾကေလး။ ။

အျခားပညာရွိတစ္ဦးေရး ေတးထပ္စပ္နည္း
*****
ေတးထပ္စုံ စပ္ပုံျပ၊ မွတ္ကုန္ၾက ညီခင္၊

သုံးခ်ိဳးပ ၿမဲအစဥ္၊ တစ္ခ်ိဳးလ်င္ ေျခာက္ပုိင္း၊

အစက ဆႏွင့္ခ်ီတယ္၊ ဆုံးအညီ သတၱႏွင့္ဆုိင္း၊

ပုိဒ္အစ ဗ်ည္းဆတြင္၊ ႏွစ္ပုိဒ္တြင္ သုံးလႈိင္း၊

ဒု တ မွာ ဆုံးခ်င္းႏႈိင္းပါေတာ့၊ မရုိင္းဘူး စပ္ရာ၊

ထုိ႔ေနာက္မွာ စတုတၳ၊ သုံးလုံးက် စပ္ေတာ့ ေသခ်ာ၊

ပဥၥမ ပုိဒ္မဟာမွာ၊ အလြတ္သာ မွတ္ၾကေရာ့၊

ဆ႒ႏွင့္ တြဲအမွီ၊ ေျခာက္လုံး အညီ၊

ေရွ ႔ႏွစ္ခ်ိဳး စႏၵီမွာ၊ ဥာဏ္ပလီ ကြန္႔ႏုိင္မွေလး။ ။
ေတးထပ္ အျခားတစ္နည္း
*****
ေတးထပ္မွန္ စပ္ရန္ျပ၊ မွတ္ပါၾက မ်ားတကာ၊

စပ္ထာျပ ေလးပုိဒ္မွာ၊ ကာရန္လာ ေနာက္ဆုံး၊

ပဌမ ကာရန္ေနကို၊ ဒုတိေယ ဆုံးခ်လုိက္ဦး၊

တတိယ (ဒု)ႏွင့္ညီသည္၊ ေနာက္တစ္လီ မွတ္ထုံး၊

စတုတၳီ စပ္လုံးဖုိ႔၊ ထပ္သုံးပ ၿမဲဧကန္၊

လြဲတစ္ဖန္ ကာရန္ျပ၊ ပဥၥမ (စ)ႏွင့္ညီျပန္၊

သည့္ေနာက္ ဆ႒ံမွာ၊ ကာရန္လာ တစ္နဲပ၊

အၿမဲရ ေလးပုိဒ္သာ၊ ထုံးမွတ္လုိက္ပါ၊

အဆုံးသတ္ သတၱမံမွာ၊ ဆန္းကြန္႔ဥာဏ္ စြမ္းႏုိင္မွ်ေလး။ ။


...

No comments: