Tuesday, 4 October 2011

အျမင္ေစာင္းျခင္း

ေမာင္စင္ၾကယ္ႏွင့္ ေမာင္ဆုိးေပတုိ႔သည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ထုိဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ကုိရင္ေက်ာင္းသားမ်ား ရာေက်ာ္ရွိ၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးထဲက ထုိ ကုိရင္ေက်ာင္းသား ရာေက်ာ္တုိ႔အား စာေပ သင္ၾကားျပသေပး၏။ ထုိကိုရင္ေက်ာင္းသားေတြထဲတြင္ ေမာင္ေကာင္းဆုိသည့္ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ရွိ၏။ ထုိေက်ာင္းသားသည္ သူ႔အသိစိတ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း တံျမက္စည္းလဲွျခင္း၊ ဘုရားေသာက္ေတာ္ေရ ကပ္ျခင္း၊ ဘုရားေညာင္ေရအုိး လဲျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ၏။

ထုိျမင္ကြင္းကို ျမင္ၿပီး ေမာင္စင္ၾကယ္က....

"ေမာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ အေတာ္ေလး လိမ္မာေရးျခားရွိတယ္။ ဘာသာတရားကုိင္းရႈိင္းတယ္။ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းရွိတယ္။ ေမာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ အရြယ္ေရာက္လာရင္ တုိးတက္ ႀကီးပြါးမွာ ေသခ်ာတယ္" ဟု ခ်ီးက်ဴးစကားဆုိေလ၏။

ထုိေမာင္စင္ၾကယ္၏ ေမာင္ေကာင္းအေပၚ ခ်ီးက်ဴးစကားဆုိမႈကို ေမာင္ဆုိးေပ ၾကားသိသည့္အခါ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ျဖင့္ ျပန္ေျပာေလ၏။

"ဒီေကာင္ အလကားပါ။ ရုိးသားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာ။ ဘုန္းႀကီးမ်က္ႏွာသာေပးတာ ခံခ်င္လြန္းလုိ႔ အလုပ္လုပ္ျပၿပီး ဖားေနတာ။ ငါကေတာ့ ဒီေကာင့္ကုိ လုံး၀ အထင္မႀကီးဘူး။ ၾကည့္ရတာ မ်က္စိစပါးေမြး စူးတယ္"

...

***အျမင္ေစာင္းသူတုိ႔သည္  အေစာင္းျမင္တတ္ၾကကုန္၏။

.

No comments: