Tuesday, 29 September 2009

မွတ္စု ၁

၂၈ ရက္ေန႔စၿပီး ေအာ္ရီယင္ေတးရွင္းရွိေပမဲ့ မေန႔က မသြားျဖစ္လုိက္ဖူး။
ဒီေန႔မွ တကၠသုိလ္ထဲ သြားျဖစ္တယ္။ ကာလိလီလက္ခ်ာေဟာႏွင့္ဘရူးႏုိင္းေဟာတုိ႔မွာ လက္ခ်ာနားေထာင္တယ္။
ခအုိရိႏွင့္ေတြ႔တယ္။
မနက္ဖန္ ေက်ာင္းအပ္ရမယ္။

No comments: